Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 95-57-8
 • Số chỉ số EC: 604-008-00-0
 • Số EC: 202-433-2
 • Hill Công thức: C₆H₅ClO
 • Công thức hóa học: 2-(Cl)C₆H₄OH
 • Khối lượng mol: 128,56 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C) 1.262 – 1.265
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 2-Chlorophenol để tổng hợp (C₆H₅ClO, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8022530100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 2-Chlorophenol để tổng hợp (C₆H₅ClO, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8022530100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 95-57-8
 • Số chỉ số EC: 604-008-00-0
 • Số EC: 202-433-2
 • Hill Công thức: C₆H₅ClO
 • Công thức hóa học: 2-(Cl)C₆H₄OH
 • Khối lượng mol: 128,56 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C) 1.262 – 1.265
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 2-Chlorophenol để tổng hợp (C₆H₅ClO, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8022530100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 2-Chlorophenol để tổng hợp (C₆H₅ClO, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8022530100”