Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 870-24-6
 • Số EC: 212-793-2
 • Hill Công thức: C₂H₇Cl₂N
 • Công thức hóa học: ClCH₂CH₂NH₂ * HCl
 • Khối lượng mol: 115,99 g/mol
 • Khảo nghiệm (argentometric): ≥ 99,0 %
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 2-Chloroethylammonium chloride để tổng hợ (C₂H₇Cl₂N; Chai nhựa 250 g) Merck 8202650250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 2-Chloroethylammonium chloride để tổng hợ (C₂H₇Cl₂N; Chai nhựa 250 g) Merck 8202650250”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 870-24-6
 • Số EC: 212-793-2
 • Hill Công thức: C₂H₇Cl₂N
 • Công thức hóa học: ClCH₂CH₂NH₂ * HCl
 • Khối lượng mol: 115,99 g/mol
 • Khảo nghiệm (argentometric): ≥ 99,0 %
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 2-Chloroethylammonium chloride để tổng hợ (C₂H₇Cl₂N; Chai nhựa 250 g) Merck 8202650250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 2-Chloroethylammonium chloride để tổng hợ (C₂H₇Cl₂N; Chai nhựa 250 g) Merck 8202650250”