Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 78-86-4
 • Số EC: 201-151-7
 • Hill Công thức: C₄H₉Cl
 • Công thức hóa học: CH₃CH₂CHClCH₃
 • Khối lượng mol: 92,57 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,872 – 0,874
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 2-Chlorobutane để tổng hợp (C₄H₉Cl; Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8202810100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 2-Chlorobutane để tổng hợp (C₄H₉Cl; Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8202810100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 78-86-4
 • Số EC: 201-151-7
 • Hill Công thức: C₄H₉Cl
 • Công thức hóa học: CH₃CH₂CHClCH₃
 • Khối lượng mol: 92,57 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,872 – 0,874
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 2-Chlorobutane để tổng hợp (C₄H₉Cl; Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8202810100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 2-Chlorobutane để tổng hợp (C₄H₉Cl; Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8202810100”