Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 507-20-0
 • Số EC: 208-066-4
 • Hill Công thức: C₄H₉Cl
 • Khối lượng mol: 92,57 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C) 0,842 – 0,844
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 2-Chloro-2-methylpropane for synthesis (C₄H₉Cl, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8015500100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 2-Chloro-2-methylpropane for synthesis (C₄H₉Cl, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8015500100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 507-20-0
 • Số EC: 208-066-4
 • Hill Công thức: C₄H₉Cl
 • Khối lượng mol: 92,57 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C) 0,842 – 0,844
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 2-Chloro-2-methylpropane for synthesis (C₄H₉Cl, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8015500100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 2-Chloro-2-methylpropane for synthesis (C₄H₉Cl, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8015500100”