Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Số CAS: 4291-63-8
  • ATP cạnh tranh: N
  • Dạng: Chất rắn màu trắng
  • Hill Công thức: C₁₀H₁₂ClN₅O₃

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 2-Chloro-2ʹ-deoxyadenosine (C₁₀H₁₂ClN₅O₃, ống nhựa 10 mg) Merck 220467-10MG US1220467-10MG

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 2-Chloro-2ʹ-deoxyadenosine (C₁₀H₁₂ClN₅O₃, ống nhựa 10 mg) Merck 220467-10MG US1220467-10MG”

Thông số kỹ thuật
  • Số CAS: 4291-63-8
  • ATP cạnh tranh: N
  • Dạng: Chất rắn màu trắng
  • Hill Công thức: C₁₀H₁₂ClN₅O₃

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 2-Chloro-2ʹ-deoxyadenosine (C₁₀H₁₂ClN₅O₃, ống nhựa 10 mg) Merck 220467-10MG US1220467-10MG

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 2-Chloro-2ʹ-deoxyadenosine (C₁₀H₁₂ClN₅O₃, ống nhựa 10 mg) Merck 220467-10MG US1220467-10MG”