Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 110-65-6
 • Số chỉ số EC: 603-076-00-9
 • Số EC: 203-788-6
 • Công thức Hill: C₄H₆O₂
 • Khối lượng mol: 86,09 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 54 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 57 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 2-Butyne-1,4-diol (not stabilised) để tổng hợ (C₄H₆O₂, Chai nhựa 100g) Merck 8015370100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 2-Butyne-1,4-diol (not stabilised) để tổng hợ (C₄H₆O₂, Chai nhựa 100g) Merck 8015370100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 110-65-6
 • Số chỉ số EC: 603-076-00-9
 • Số EC: 203-788-6
 • Công thức Hill: C₄H₆O₂
 • Khối lượng mol: 86,09 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 54 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 57 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 2-Butyne-1,4-diol (not stabilised) để tổng hợ (C₄H₆O₂, Chai nhựa 100g) Merck 8015370100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 2-Butyne-1,4-diol (not stabilised) để tổng hợ (C₄H₆O₂, Chai nhựa 100g) Merck 8015370100”