Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 75-26-3
 • Số chỉ số EC: 602-085-00-5
 • Số EC: 200-855-1
 • Hill Công thức: C₃H₇Br
 • Công thức hóa học: (CH₃)₂CHBr
 • Khối lượng mol: 123 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 Diện tích %
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C) 1,313 – 1,316
 • Danh tính (IR): phù hợp

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 2-Bromopropane để tổng hợp(C₃H₇Br, Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8016680250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 2-Bromopropane để tổng hợp(C₃H₇Br, Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8016680250”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 75-26-3
 • Số chỉ số EC: 602-085-00-5
 • Số EC: 200-855-1
 • Hill Công thức: C₃H₇Br
 • Công thức hóa học: (CH₃)₂CHBr
 • Khối lượng mol: 123 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 Diện tích %
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C) 1,313 – 1,316
 • Danh tính (IR): phù hợp

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 2-Bromopropane để tổng hợp(C₃H₇Br, Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8016680250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 2-Bromopropane để tổng hợp(C₃H₇Br, Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8016680250”