Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 504-29-0
 • Số EC: 207-988-4
 • Công thức Hill: C₅H₆N₂
 • Công thức hóa học: 2-(NH₂)C₅H₄N
 • Khối lượng mol: 94,12 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 57 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 60 °C

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 2-Aminopyridine để tổng hợp (C₅H₆N₂, Chai thủy tinh 100g) Merck 8011130100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 2-Aminopyridine để tổng hợp (C₅H₆N₂, Chai thủy tinh 100g) Merck 8011130100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 504-29-0
 • Số EC: 207-988-4
 • Công thức Hill: C₅H₆N₂
 • Công thức hóa học: 2-(NH₂)C₅H₄N
 • Khối lượng mol: 94,12 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 57 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 60 °C

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 2-Aminopyridine để tổng hợp (C₅H₆N₂, Chai thủy tinh 100g) Merck 8011130100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 2-Aminopyridine để tổng hợp (C₅H₆N₂, Chai thủy tinh 100g) Merck 8011130100”