Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 124-17-4
 • Số EC: 204-685-9
 • Công thức Hill: C₁₀H₂₀O₄
 • Khối lượng mol: 204,27 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,976 – 0,978
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất [2-(2-Butoxyethoxy)ethyl] acetate để tổng hợp (C₁₀H₂₀O₄; Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8210140100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất [2-(2-Butoxyethoxy)ethyl] acetate để tổng hợp (C₁₀H₂₀O₄; Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8210140100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 124-17-4
 • Số EC: 204-685-9
 • Công thức Hill: C₁₀H₂₀O₄
 • Khối lượng mol: 204,27 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,976 – 0,978
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất [2-(2-Butoxyethoxy)ethyl] acetate để tổng hợp (C₁₀H₂₀O₄; Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8210140100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất [2-(2-Butoxyethoxy)ethyl] acetate để tổng hợp (C₁₀H₂₀O₄; Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8210140100”