Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 140-31-8
 • Số chỉ số EC: 612-105-00-4
 • Số EC: 205-411-0
 • Công thức Hill: C₆H₁₅N₃
 • Khối lượng mol: 129,21 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C) 0,983 – 0,987
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 2-(1-Piperazinyl)ethylamine để tổng hợp (C₆H₁₅N₃, Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8003610250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 2-(1-Piperazinyl)ethylamine để tổng hợp (C₆H₁₅N₃, Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8003610250”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 140-31-8
 • Số chỉ số EC: 612-105-00-4
 • Số EC: 205-411-0
 • Công thức Hill: C₆H₁₅N₃
 • Khối lượng mol: 129,21 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C) 0,983 – 0,987
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 2-(1-Piperazinyl)ethylamine để tổng hợp (C₆H₁₅N₃, Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8003610250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 2-(1-Piperazinyl)ethylamine để tổng hợp (C₆H₁₅N₃, Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8003610250”