Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 81-64-1
 • Số EC: 201-368-7
 • Công thức Hill: C₁₄H₈O₄
 • Khối lượng mol: 240,21 g/mol
 • Xét nghiệm (đo axit): ≥ 97,0 %
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 194 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 200 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 1,4-Dihydroxyanthraquinone để tổng hợp (C₁₄H₈O₄; Chai thủy tinh 5 g) Merck 8202590005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 1,4-Dihydroxyanthraquinone để tổng hợp (C₁₄H₈O₄; Chai thủy tinh 5 g) Merck 8202590005”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 81-64-1
 • Số EC: 201-368-7
 • Công thức Hill: C₁₄H₈O₄
 • Khối lượng mol: 240,21 g/mol
 • Xét nghiệm (đo axit): ≥ 97,0 %
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 194 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 200 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 1,4-Dihydroxyanthraquinone để tổng hợp (C₁₄H₈O₄; Chai thủy tinh 5 g) Merck 8202590005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 1,4-Dihydroxyanthraquinone để tổng hợp (C₁₄H₈O₄; Chai thủy tinh 5 g) Merck 8202590005”