Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 504-63-2
 • Số EC: 207-997-3
 • Công thức Hill: C₃H₈O₂
 • Công thức hóa học: HO(CH₂)₃OH
 • Khối lượng mol: 76,10 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 1,051 – 1,053
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 1,3-Propanediol để tổng hợp (C₃H₈O₂; Chai thủy tinh 5 ml) Merck 8074810005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 1,3-Propanediol để tổng hợp (C₃H₈O₂; Chai thủy tinh 5 ml) Merck 8074810005”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 504-63-2
 • Số EC: 207-997-3
 • Công thức Hill: C₃H₈O₂
 • Công thức hóa học: HO(CH₂)₃OH
 • Khối lượng mol: 76,10 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 1,051 – 1,053
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 1,3-Propanediol để tổng hợp (C₃H₈O₂; Chai thủy tinh 5 ml) Merck 8074810005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 1,3-Propanediol để tổng hợp (C₃H₈O₂; Chai thủy tinh 5 ml) Merck 8074810005”