Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 85-40-5
 • Số EC: 201-602-8
 • Công thức Hill: C₈H₉NO₂
 • Khối lượng mol: 151,16 g/mol
 • Xét nghiệm (đo axit): ≥ 98,0 %
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 133 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 137 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide để tổng hợp (C₈H₉NO₂;Chai nhựa 250 g) Merck 8203700250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide để tổng hợp (C₈H₉NO₂;Chai nhựa 250 g) Merck 8203700250”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 85-40-5
 • Số EC: 201-602-8
 • Công thức Hill: C₈H₉NO₂
 • Khối lượng mol: 151,16 g/mol
 • Xét nghiệm (đo axit): ≥ 98,0 %
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 133 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 137 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide để tổng hợp (C₈H₉NO₂;Chai nhựa 250 g) Merck 8203700250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide để tổng hợp (C₈H₉NO₂;Chai nhựa 250 g) Merck 8203700250”