Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 85-43-8
 • Số chỉ số EC: 607-099-00-5
 • Số EC: 201-605-4
 • Công thức Hill: C₈H₈O₃
 • Khối lượng mol: 152,14 g/mol
 • Xét nghiệm (phương pháp morpholine): ≥ 97,0 %
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 99 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 102 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride để tổng hợp (C₈H₈O₃, Chai nhựa 1 kg) Merck 8007421000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride để tổng hợp (C₈H₈O₃, Chai nhựa 1 kg) Merck 8007421000”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 85-43-8
 • Số chỉ số EC: 607-099-00-5
 • Số EC: 201-605-4
 • Công thức Hill: C₈H₈O₃
 • Khối lượng mol: 152,14 g/mol
 • Xét nghiệm (phương pháp morpholine): ≥ 97,0 %
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 99 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 102 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride để tổng hợp (C₈H₈O₃, Chai nhựa 1 kg) Merck 8007421000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride để tổng hợp (C₈H₈O₃, Chai nhựa 1 kg) Merck 8007421000”