Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 106-93-4
 • Chỉ số EC số 602-010-00-6
 • Số EC: 203-444-5
 • Công thức Hill: C₂H₄Br₂
 • Công thức hóa học: CH₂BrCH₂Br
 • Khối lượng mol: 187,87 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C) 2.175 – 2.180
 • Nước (K. F.): ≤ 0,10 %
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 1,2-Dibromoethane để tổng hợp (C₂H₄Br₂, Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8009520250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 1,2-Dibromoethane để tổng hợp (C₂H₄Br₂, Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8009520250”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 106-93-4
 • Chỉ số EC số 602-010-00-6
 • Số EC: 203-444-5
 • Công thức Hill: C₂H₄Br₂
 • Công thức hóa học: CH₂BrCH₂Br
 • Khối lượng mol: 187,87 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C) 2.175 – 2.180
 • Nước (K. F.): ≤ 0,10 %
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 1,2-Dibromoethane để tổng hợp (C₂H₄Br₂, Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8009520250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 1,2-Dibromoethane để tổng hợp (C₂H₄Br₂, Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8009520250”