Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 111-66-0
 • Số EC: 203-893-7
 • Công thức Hill: C₈H₁₆
 • Công thức hóa học: CH₃(CH₂)₅CH=CH₂
 • Khối lượng mol: 112,22 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 97,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,714 – 0,715
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 1-Octene để tổng hợp (C₈H₁₆; Chai thủy tinh 5 ml) Merck 8209280005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 1-Octene để tổng hợp (C₈H₁₆; Chai thủy tinh 5 ml) Merck 8209280005”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 111-66-0
 • Số EC: 203-893-7
 • Công thức Hill: C₈H₁₆
 • Công thức hóa học: CH₃(CH₂)₅CH=CH₂
 • Khối lượng mol: 112,22 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 97,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,714 – 0,715
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 1-Octene để tổng hợp (C₈H₁₆; Chai thủy tinh 5 ml) Merck 8209280005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 1-Octene để tổng hợp (C₈H₁₆; Chai thủy tinh 5 ml) Merck 8209280005”