Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 111-87-5
 • Số EC: 203-917-6
 • Công thức Hill: C₈H₁₈O
 • Công thức hóa học: CH₃(CH₂)₇OH
 • Khối lượng mol: 130,23 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,824 – 0,826
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 1-Octanol để tổng hợp (C₈H₁₈O; Chai nhựa 100 ml) Merck 8209310100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 1-Octanol để tổng hợp (C₈H₁₈O; Chai nhựa 100 ml) Merck 8209310100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 111-87-5
 • Số EC: 203-917-6
 • Công thức Hill: C₈H₁₈O
 • Công thức hóa học: CH₃(CH₂)₇OH
 • Khối lượng mol: 130,23 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,824 – 0,826
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 1-Octanol để tổng hợp (C₈H₁₈O; Chai nhựa 100 ml) Merck 8209310100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 1-Octanol để tổng hợp (C₈H₁₈O; Chai nhựa 100 ml) Merck 8209310100”