Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 96-54-8
 • Số EC: 202-513-7
 • Công thức Hill: C₅H₇N
 • Khối lượng mol: 81,12 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C): 0,909 – 0,910
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 1-Methylpyrrole để tổng hợp (C₅H₇N; Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8208320100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 1-Methylpyrrole để tổng hợp (C₅H₇N; Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8208320100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 96-54-8
 • Số EC: 202-513-7
 • Công thức Hill: C₅H₇N
 • Khối lượng mol: 81,12 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C): 0,909 – 0,910
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 1-Methylpyrrole để tổng hợp (C₅H₇N; Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8208320100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 1-Methylpyrrole để tổng hợp (C₅H₇N; Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8208320100”