Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 90-12-0
 • Số EC: 201-966-8
 • Công thức Hill: C₁₁H₁₀
 • Khối lượng mol: 142,2 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 94,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 1,015 – 1,025
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 1-Methylnaphthalene để tổng hợp (C₁₁H₁₀; Chai thủy tinh 5 ml) Merck 8208090005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 1-Methylnaphthalene để tổng hợp (C₁₁H₁₀; Chai thủy tinh 5 ml) Merck 8208090005”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 90-12-0
 • Số EC: 201-966-8
 • Công thức Hill: C₁₁H₁₀
 • Khối lượng mol: 142,2 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 94,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 1,015 – 1,025
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 1-Methylnaphthalene để tổng hợp (C₁₁H₁₀; Chai thủy tinh 5 ml) Merck 8208090005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 1-Methylnaphthalene để tổng hợp (C₁₁H₁₀; Chai thủy tinh 5 ml) Merck 8208090005”