Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Số CAS: 872-50-4
  • Số chỉ số EC: 606-021-00-7
  • Số EC: 212-828-1
  • Hill Công thức: C₅H₉NO
  • Khối lượng mol: 99,13 g/mol

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 1-Methyl-2-pyrrolidone for headspace gas chromatography SupraSolv (C₅H₉NO, Chai thủy tinh 1l) Merck 1024971000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 1-Methyl-2-pyrrolidone for headspace gas chromatography SupraSolv (C₅H₉NO, Chai thủy tinh 1l) Merck 1024971000”

Thông số kỹ thuật
  • Số CAS: 872-50-4
  • Số chỉ số EC: 606-021-00-7
  • Số EC: 212-828-1
  • Hill Công thức: C₅H₉NO
  • Khối lượng mol: 99,13 g/mol

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 1-Methyl-2-pyrrolidone for headspace gas chromatography SupraSolv (C₅H₉NO, Chai thủy tinh 1l) Merck 1024971000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 1-Methyl-2-pyrrolidone for headspace gas chromatography SupraSolv (C₅H₉NO, Chai thủy tinh 1l) Merck 1024971000”