Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Số CAS: 107-98-2
  • Số EC: 203-539-1
  • Công thức Hill: C₄H₁₀O₂
  • Khối lượng mol: 90,12 g/mol

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 1-Methoxy-2-propanol EMPLURA (CH₃OCH₂CH(OH)CH₃, Chai thủy tinh 1L) Merck 1167381000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 1-Methoxy-2-propanol EMPLURA (CH₃OCH₂CH(OH)CH₃, Chai thủy tinh 1L) Merck 1167381000”

Thông số kỹ thuật
  • Số CAS: 107-98-2
  • Số EC: 203-539-1
  • Công thức Hill: C₄H₁₀O₂
  • Khối lượng mol: 90,12 g/mol

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 1-Methoxy-2-propanol EMPLURA (CH₃OCH₂CH(OH)CH₃, Chai thủy tinh 1L) Merck 1167381000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 1-Methoxy-2-propanol EMPLURA (CH₃OCH₂CH(OH)CH₃, Chai thủy tinh 1L) Merck 1167381000”