Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 111-70-6
 • Số EC: 203-897-9
 • Hill Công thức: C₇H₁₆O
 • Công thức hóa học: CH₃(CH₂)₆OH
 • Khối lượng mol: 116,2 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,822 – 0,823
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 1-Heptanol để tổng hợp (C₇H₁₆O; Chai nhựa 500 ml) Merck 8206240500

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 1-Heptanol để tổng hợp (C₇H₁₆O; Chai nhựa 500 ml) Merck 8206240500”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 111-70-6
 • Số EC: 203-897-9
 • Hill Công thức: C₇H₁₆O
 • Công thức hóa học: CH₃(CH₂)₆OH
 • Khối lượng mol: 116,2 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,822 – 0,823
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 1-Heptanol để tổng hợp (C₇H₁₆O; Chai nhựa 500 ml) Merck 8206240500

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 1-Heptanol để tổng hợp (C₇H₁₆O; Chai nhựa 500 ml) Merck 8206240500”