Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 106-94-5
 • Số chỉ số EC: 602-019-00-5
 • Số EC: 203-445-0
 • Hill Công thức: C₃H₇Br
 • Công thức hóa học: CH₃CH₂CH₂Br
 • Khối lượng mol: 123 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C) 1.352 – 1.355
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 1-Bromopropane để tổng hợp (C₃H₇Br, Chai thủy tinh 50 ml) Merck 8016670250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 1-Bromopropane để tổng hợp (C₃H₇Br, Chai thủy tinh 50 ml) Merck 8016670250”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 106-94-5
 • Số chỉ số EC: 602-019-00-5
 • Số EC: 203-445-0
 • Hill Công thức: C₃H₇Br
 • Công thức hóa học: CH₃CH₂CH₂Br
 • Khối lượng mol: 123 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C) 1.352 – 1.355
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 1-Bromopropane để tổng hợp (C₃H₇Br, Chai thủy tinh 50 ml) Merck 8016670250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 1-Bromopropane để tổng hợp (C₃H₇Br, Chai thủy tinh 50 ml) Merck 8016670250”