Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 109-65-9
 • Số EC: 203-691-9
 • Công thức Hill: C₄H₉Br
 • Khối lượng mol: 137,03 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C) 1.271 – 1.276
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 1-Bromobutane để tổng hợp (C₄H₉Br, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8016020100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 1-Bromobutane để tổng hợp (C₄H₉Br, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8016020100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 109-65-9
 • Số EC: 203-691-9
 • Công thức Hill: C₄H₉Br
 • Khối lượng mol: 137,03 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C) 1.271 – 1.276
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 1-Bromobutane để tổng hợp (C₄H₉Br, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8016020100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 1-Bromobutane để tổng hợp (C₄H₉Br, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8016020100”