Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 78-77-3
 • Số EC: 201-141-2
 • Công thức Hill: C₄H₉Br
 • Công thức hóa học: (CH₃)₂CHCH₂Br
 • Khối lượng mol: 137,01 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C) 1.262 – 1.266
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 1-Bromo-2-methylpropane để tổng hợp (C₄H₉Br, Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8015490250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 1-Bromo-2-methylpropane để tổng hợp (C₄H₉Br, Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8015490250”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 78-77-3
 • Số EC: 201-141-2
 • Công thức Hill: C₄H₉Br
 • Công thức hóa học: (CH₃)₂CHCH₂Br
 • Khối lượng mol: 137,01 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C) 1.262 – 1.266
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất 1-Bromo-2-methylpropane để tổng hợp (C₄H₉Br, Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8015490250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất 1-Bromo-2-methylpropane để tổng hợp (C₄H₉Br, Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8015490250”