Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Số CAS: 209986-17-4
  • Công thức đồi: C₂₇H₂₄F₂N₄O₃

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất γ-Secretase Inhibitor XXI, Compound E (C₂₇H₂₄F₂N₄O₃, C565790-1MGhai thủy tinh 1 mg) Merck 565790-1MG US1565790-1MG

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất γ-Secretase Inhibitor XXI, Compound E (C₂₇H₂₄F₂N₄O₃, Chai thủy tinh 1 mg) Merck 565790-1MG US1565790-1MG”

Thông số kỹ thuật
  • Số CAS: 209986-17-4
  • Công thức đồi: C₂₇H₂₄F₂N₄O₃

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất γ-Secretase Inhibitor XXI, Compound E (C₂₇H₂₄F₂N₄O₃, C565790-1MGhai thủy tinh 1 mg) Merck 565790-1MG US1565790-1MG

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất γ-Secretase Inhibitor XXI, Compound E (C₂₇H₂₄F₂N₄O₃, Chai thủy tinh 1 mg) Merck 565790-1MG US1565790-1MG”