Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Số CAS: 15687-27-1
  • Cạnh tranh ATP: Y
  • Dạng: Chất rắn màu trắng
  • Công thức đồi: C₁₃H₁₈O₂

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất (±)-Ibuprofen (C₁₃H₁₈O₂, ống nhựa 1 gm) Merck 401003-1GM US1401003-1GM

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất (±)-Ibuprofen (C₁₃H₁₈O₂, ống nhựa 1 gm) Merck 401003-1GM US1401003-1GM”

Thông số kỹ thuật
  • Số CAS: 15687-27-1
  • Cạnh tranh ATP: Y
  • Dạng: Chất rắn màu trắng
  • Công thức đồi: C₁₃H₁₈O₂

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất (±)-Ibuprofen (C₁₃H₁₈O₂, ống nhựa 1 gm) Merck 401003-1GM US1401003-1GM

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất (±)-Ibuprofen (C₁₃H₁₈O₂, ống nhựa 1 gm) Merck 401003-1GM US1401003-1GM”