Giấy ghi nhiệt (7 ngày) Supco CR87-7 (-40°F to 30°F, dùng cho CR87B và CR87J series)

Yêu cầu tư vấn
  • Khoảng nhiệt độ từ -40°F to 30°F
  • Thời gian ghi giấy : 07 ngày
  • Hộp : 60 tờ
  • Giấy ghi nhiệt dùng cho CR87B và CR87J series

Thương hiệu: Supco

Giấy ghi nhiệt (7 ngày) Supco CR87-7 (-40°F to 30°F, dùng cho CR87B và CR87J series)

CR87B_app_001

Thương hiệu

Supco

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Giấy ghi nhiệt (7 ngày) Supco CR87-7 (-40°F to 30°F, dùng cho CR87B và CR87J series)”

Thông số kỹ thuật
  • Khoảng nhiệt độ từ -40°F to 30°F
  • Thời gian ghi giấy : 07 ngày
  • Hộp : 60 tờ
  • Giấy ghi nhiệt dùng cho CR87B và CR87J series

Thương hiệu: Supco

Mô tả

Giấy ghi nhiệt (7 ngày) Supco CR87-7 (-40°F to 30°F, dùng cho CR87B và CR87J series)

Thương hiệu

Thương hiệu

Supco

Đánh giá (0)

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Giấy ghi nhiệt (7 ngày) Supco CR87-7 (-40°F to 30°F, dùng cho CR87B và CR87J series)”