Yêu cầu tư vấn
  • Giá đỡ cho bàn map (bàn rà chuẩn) dùng cho các model INSIZE 6900-0106 và 6900-1106

Thương hiệu: INSIZE

Giá đỡ cho bàn map (Loại chân cao) INSIZE 6902-106H (dùng cho code 6900-0106 và 6900-1106)

1 đánh giá cho Giá đỡ cho bàn map (Loại chân cao) INSIZE 6902-106H (dùng cho code 6900-0106 và 6900-1106)
5.00 1 đánh giá của khách hàng
5 100% | 1 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Giá đỡ cho bàn map (Loại chân cao) INSIZE 6902-106H (dùng cho code 6900-0106 và 6900-1106)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy
  1. MateoĐã mua tại imall.vn

    The product is firmly packed.

Hỏi đáp

Chưa có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • Giá đỡ cho bàn map (bàn rà chuẩn) dùng cho các model INSIZE 6900-0106 và 6900-1106

Thương hiệu: INSIZE

Thông tin chi tiết

Giá đỡ cho bàn map (Loại chân cao) INSIZE 6902-106H (dùng cho code 6900-0106 và 6900-1106)

Đánh giá (1)
1 đánh giá cho Giá đỡ cho bàn map (Loại chân cao) INSIZE 6902-106H (dùng cho code 6900-0106 và 6900-1106)
5.00 1 đánh giá của khách hàng
5 100% | 1 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Giá đỡ cho bàn map (Loại chân cao) INSIZE 6902-106H (dùng cho code 6900-0106 và 6900-1106)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy
  1. MateoĐã mua tại imall.vn

    The product is firmly packed.

Hỏi đáp

Chưa có bình luận nào