Dưỡng đo ren vuông và ren VOGEL 472005

Yêu cầu tư vấn

Hotline: 098 7777 209  - 077 369 7543

  • Thang đo ren 30 độ: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12mm
  • Thang ren vuông: 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 6 / 7 / 8 tpi
  • Góc đo: 55 – 60 độ

Thương hiệu: VOGEL

Dưỡng đo ren vuông và ren VOGEL 472005

Thương hiệu

Đánh giá Dưỡng đo ren vuông và ren VOGEL 472005
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Dưỡng đo ren vuông và ren VOGEL 472005
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • Thang đo ren 30 độ: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12mm
  • Thang ren vuông: 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 6 / 7 / 8 tpi
  • Góc đo: 55 – 60 độ

Thương hiệu: VOGEL

Dưỡng đo ren vuông và ren VOGEL 472005

Đánh giá Dưỡng đo ren vuông và ren VOGEL 472005
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Dưỡng đo ren vuông và ren VOGEL 472005
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào