Yêu cầu tư vấn
  • Độ chính xác: ± 0.01 / ± 0.02 pH
  • Thể tích: 3 x 500 mL

Thương hiệu: HAMILTON

blank

Dung dịch chuẩn pH 7.00 HAMILTON 238918 (3 x 500 mL)
Độ chính xác: ± 0.01 / ± 0.02 pH
Thể tích: 3 x 500 mL

Đánh giá Dung dịch chuẩn pH 7.00 HAMILTON 238918 (3 x 500 mL)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Dung dịch chuẩn pH 7.00 HAMILTON 238918 (3 x 500 mL)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • Độ chính xác: ± 0.01 / ± 0.02 pH
  • Thể tích: 3 x 500 mL

Thương hiệu: HAMILTON

blank
Mô tả

Dung dịch chuẩn pH 7.00 HAMILTON 238918 (3 x 500 mL)
Độ chính xác: ± 0.01 / ± 0.02 pH
Thể tích: 3 x 500 mL

Đánh giá (0)
Đánh giá Dung dịch chuẩn pH 7.00 HAMILTON 238918 (3 x 500 mL)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Dung dịch chuẩn pH 7.00 HAMILTON 238918 (3 x 500 mL)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

blank
blank
blank