Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • DCV : 0.1/0.25/2.5/10/50/250/1000 V /±3%
 • ACV : 10/50/250/750 / ±4%
 • DCA : 50u/2.5m/25m/0.25A  /±5%
 • Ω   :  2k / 20k / 200k / 2M / 200M /  ±3% or ±5%
 • C : 10uF
 • dB : -10dB ~+22dB(for 10V AC)
 • LI :
  • 0 ~150mA at X1     range
  • 0 ~15mA at  X10    range
  • 0 ~1. 5mA at X100   range
  • 0 ~150µA at X1k    range
  • 0 ~1. 5µA at X100k  range
 • Nguồn : R6 or UM-3 1.5Vx2

Bộ sản phẩm

 • HDSD

Thương hiệu: SANWA

Đồng hồ vạn năng SANWA YX360TRF

Manual SANWA YX360TRF

Thương hiệu

1 đánh giá cho Đồng hồ vạn năng SANWA YX360TRF

 1. Zohar

  The product is firmly packed.

Thêm đánh giá

Thông số kỹ thuật
 • DCV : 0.1/0.25/2.5/10/50/250/1000 V /±3%
 • ACV : 10/50/250/750 / ±4%
 • DCA : 50u/2.5m/25m/0.25A  /±5%
 • Ω   :  2k / 20k / 200k / 2M / 200M /  ±3% or ±5%
 • C : 10uF
 • dB : -10dB ~+22dB(for 10V AC)
 • LI :
  • 0 ~150mA at X1     range
  • 0 ~15mA at  X10    range
  • 0 ~1. 5mA at X100   range
  • 0 ~150µA at X1k    range
  • 0 ~1. 5µA at X100k  range
 • Nguồn : R6 or UM-3 1.5Vx2

Bộ sản phẩm

 • HDSD

Thương hiệu: SANWA

Đồng hồ vạn năng SANWA YX360TRF

Thương hiệu

1 đánh giá cho Đồng hồ vạn năng SANWA YX360TRF

 1. Zohar

  The product is firmly packed.

Thêm đánh giá