Đồng hồ vạn năng PCE HDM 20-ICA

Yêu cầu tư vấn
 • Đo nhiệt độ bằng camera ảnh nhiệt:
 • Tốc độ lấy mẫu: 3 lần mỗi giây
 • Trường ảnh (FOV): 21° x 21°C / 0.5 m / 1 ft 7.6″
 • Trường nhìn tức thời (IFOV): 4.53 mrad
 • Độ phân giải camera hồng ngoại : 80 x 80 Pixel
 • Độ nhạy nhiệt / NETD: <0.1°C (0.18°F) tại 30°C (86°F) / 100 mK
 • Tốc độ khung hình: 50 Hz
 • Tiêu cự: 7.5 mm
 • Loại cảm biến: nhiệt bức xạ kế không làm mát
 • Dải phổ: 8 … 14 µm
 • Dải đo nhiệt: -20 … 260°C / -4 … 500°F
 • Độ chính xác dải đo: ± 3°C / 5.4°F hoặc 3% giá trị đo, tại nhiệt độ xung quanh 10 … 35°C /  50 … 95°F và > 0°C / 32°F nhiệt độ đối tượng đo
 • – Thông số chung:
 • Hiển thị: Màn hình màu TFT, trạng thái 6000 điểm
 • Chuyển đổi: TRMS
 • Tiêu chuẩn tham khảo: IEC/EN61010-1, IEC/EN61326-1
 • Cách ly: kép
 • Mức độ ô nhiễm: 2
 • Quá tải: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
 • Loại pin: Pin Li-Ion 1 x 7.4V, 2300-mAh
 • Bộ sạc nguồn: 100 / 240V AC, 50/60 Hz, 10V DC, 1 A
 • Chỉ báo mức pin: Có
 • Tự động tắt: Sau 15, 30 hoặc 60 phút không hoạt động (không thể kích hoạt)
 • Cầu chì: F10A/1000V, 10 x 38 mm (Đầu vào 10 A); F800mA/1000V, 6 x 32 mm (Đầu vào mA, µA)
 • Nhiệt độ kiểm thử: 18 … 28°C / 64 … 82°F
 • Điều kiện hoạt động: 5 … 40°C / 41 … 104°F, <80% r.H.
 • Điều kiện bảo quản: -20 … 60°C / -4 … 140°F, <80% r.H.
 • Chiều cao hoạt động tối đa: 2000 m / 2187 yd
 • Kích thước: 175 x 85 x 55 mm / 6.9 x 3.3 x 2.1 in
 • Trọng lượng: 540 g / 1 lb 3oz
 • – Điện áp một chiều DC:
 • Dải đo; Độ phân giải; Đo lường độ chính xác; Trở kháng đầu vào; Bảo vệ quá tải
 • 600 mV; 0.1 mV; ± (0.2% giá trị đo + 5 Dgt); >10 MΩ; 1000V DC / ACrms
 • 6V; 0.001V; ± (0.2% giá trị đo + 5 Dgt); >10 MΩ; 1000V DC / ACrms
 • 60V; 0.01V; ± (0.2% giá trị đo + 5 Dgt); >10 MΩ; 1000V DC / ACrms
 • 600V; 0.1V; ± (0.2% giá trị đo + 5 Dgt); >10 MΩ; 1000V DC / ACrms
 • 1000V; 1V; ± (0.2% giá trị đo + 5 Dgt); >10 MΩ; 1000V DC / ACrms
 • – Điện áp xoay chiều AC (TRMS):
 • Dải đo; Độ phân giải; Đo lường độ chính xác (50 … 60 Hz); Độ chính xác đo (61 Hz … 1 kHz); Bảo vệ quá tải
 • 6V; 0.001V; ± (0.8% giá trị đo +5 Dgt)±; (2.4% giá trị đo +5 Dgt); 1000V DC / ACrms
 • 60V; 0.01V; ± (0.8% giá trị đo +5 Dgt); ± (2.4% giá trị đo +5 Dgt); 1000V DC / ACrms
 • 600V; 0.1V; ± (0.8% giá trị đo +5 Dgt); ± (2.4% giá trị đo +5 Dgt); 1000V DC / ACrms
 • 1000V; 1V; ± (0.8% giá trị đo +5 Dgt); ± (2.4% giá trị đo +5 Dgt); 1000V DC / ACrms
 • – Điện áp xoay chiều AC và một chiều DC (TRMS):
 • Dải đo; Độ phân giải; Độ chính xác đo; Trở kháng đầu vào; Bảo vệ quá tải
 • 6V; 0.001V; ± (2.4% giá trị đo +20 Dgt); >10 MΩ; 1000V DC / ACrms
 • 60V; 0.01V; ± (2.4% giá trị đo +20 Dgt); >10 MΩ; 1000V DC / ACrms
 • 600V; 0.1V; ± (2.4% giá trị đo +20 Dgt); >10 MΩ; 1000V DC / ACrms
 • 1000V; 1V; ± (2.4% giá trị đo +20 Dgt); >10 MΩ; 1000V DC / ACrms
 • – Dòng chính:
 • Dải đo; Độ phân giải; Độ chính xác đo; Bảo vệ quá tải
 • 600 µA; 0.1µA; ± (0.9% giá trị đo +5 Dgt); Bảo vệ 800-mA / 1000 V
 • 6000 µA; 1 µA; ± (0.9% giá trị đo +5 Dgt); Bảo vệ 800-mA / 1000V
 • 60-mA; 0.01-mA; ± (0.9% giá trị đo +5 Dgt); Bảo vệ 800-mA / 1000V
 • 600-mA; 0.1-mA; ± (0.9% giá trị đo +8 Dgt); Bảo vệ 800-mA / 1000V
 • 10 A; 0.01 A; ± (1.5% giá trị đo +5 Dgt); Bảo vệ 10 A / 1000V
 • – Dòng xoay chiều (TRMS):
 • Dải đo; Độ phân giải; Độ chính xác đo; Bảo vệ quá tải
 • 600 µA; 0.1 µA; ± (1.2% giá trị đo +5 Dgt); Bảo vệ 800-mA / 1000V
 • 6000 µA; 1 µA; ± (1.2% giá trị đo +5 Dgt); Bảo vệ 800-mA / 1000V
 • 60-mA; 0.01-mA; ± (1.2% giá trị đo +5 Dgt); Bảo vệ 800-mA / 1000V
 • 600-mA; 0.1-mA; ± (1.2% giá trị đo +5 Dgt); Bảo vệ 800-mA / 1000V
 • 10 A; 0.01 A; ± (1.5% giá trị đo +5 Dgt); Bảo vệ 10 A / 1000V
 • – Dòng cuốn:
 • Dải đo; Độ phân giải; Độ chính xác đo (50 … 60 Hz); Độ chính xác đo (61 Hz … 1 kHz); Bảo vệ quá tải
 • 30 A; 0.01 A; ± (0.8% giá trị đo +5 Dgt); ± (2.4% giá trị đo +5 Dgt); 1000V DC / ACrms
 • 300 A; 0.1 A; ± (0.8% giá trị đo +5 Dgt); ± (2.4% giá trị đo +5 Dgt); 1000V DC / ACrms
 • 3000 A; 1 A; ± (0.8% giá trị đo +5 Dgt); ± (2.4% giá trị đo +5 Dgt); 1000V DC / ACrms
 • – Kiểm thử điốt:
 • Dòng kiểm thử: <1.5-mA
 • Điện áp tối đa mạch hở: 3.3V DC
 • – Kiểm thử trở kháng và tính liên tục:
 • Dải đo; Độ phân giải; Độ chính xác đo; Cảnh báo âm thanh; Bảo vệ quá tải
 • 600 Ω; 0.1Ω; ± (0.5% giá trị đo +10 Dgt); >50 Ω; 1000V DC / ACrms
 • 6 Ω; 0.001 kΩ; ± (0.5% giá trị đo +5 Dgt); >50 Ω; 1000V DC / ACrms
 • 60 kΩ; 0.01 kΩ; ± (0.5% giá trị đo +5 Dgt); >50 Ω; 1000V DC / ACrms
 • 600 kΩ; 0.1 kΩ; ± (0.5% giá trị đo +5 Dgt); >50 Ω; 1000V DC / ACrms
 • 6 MΩ; 0.001 MΩ; ± (0.5% giá trị đo +5 Dgt); >50 Ω; 1000V DC / ACrms
 • 60 MΩ; 0.01 MΩ; ± (2.5% giá trị đo +10 Dgt); >50 Ω; 1000V DC / ACrms
 • – Tần số:
 • Dải đo; Độ phân giải; Độ chính xác đo; Bảo vệ quá tải
 • 40 Hz … 10 kHz; 0.01 Hz … 0.001 kHz ± (0.5% giá trị đo); 1000V DC / ACrms
 • 60 Hz; 0.01 Hz; ± (0.09% giá trị đo +5 Dgt); 1000V DC / ACrms
 • 600 Hz; 0.1 Hz; ± (0.09% giá trị đo +5 Dgt); 1000V DC / ACrms
 • 6 kHz; 0.001kHz; ± (0.09% giá trị đo +5 Dgt); 1000V DC / ACrms
 • 60 kHz; 0.01kHz; ± (0.09% giá trị đo +5 Dgt); 1000V DC / ACrms
 • 600 kHz; 0.1 kHz; ± (0.09% giá trị đo +5 Dgt); 1000V DC / ACrms
 • 6 MHz; 0.001 MHz; ± (0.09% giá trị đo +5 Dgt); 1000V DC / ACrms
 • 10 MHz; 0.01 MHz; ± (0.09% giá trị đo +5 Dgt); 1000V DC / ACrms
 • – Chu kỳ hoạt động:
 • Dải đo; Độ phân giải; Độ chính xác đo
 • 5 … 95%; 0.1%; ± (1.2% giá trị đo +2 Dgt)
 • – Điện dung: Dải đo; Độ phân giải; Độ chính xác đo; Bảo vệ quá tải
 • 60 nF; 0.01 nF; ± (1.5% giá trị đo +20 Dgt); 1000V DC / ACrms
 • 600 nF; 0.1 nF; ± (1.2% giá trị đo +8 Dgt); 1000V DC / ACrms
 • 6 µF; 0.001 µF; ± (1.5% giá trị đo +8 Dgt); 1000V DC / ACrms
 • 60 µF; 0.01 µF; ± (1.2% giá trị đo +8 Dgt); 1000V DC / ACrms
 • 600 µF; 0.1 µF; ± (1.5% giá trị đo +8 Dgt); 1000V DC / ACrms
 • 6000 µF; 1 µF; ± (2.5% giá trị đo +20 Dgt); 1000V DC / ACrms
 • – Nhiệt độ (Cảm biến nhiệt loại K):
 • Dải đo; Độ phân giải; Độ chính xác đo; Bảo vệ quá tải
 • -40 … 600°C / -40 … 1112°F; 0.1°C / 0.18°F; ± (1.5% giá trị đo 3°C / 5.4°F); 1000V DC / ACrms
 • 600 … 1000°C / 1112°F … 1832°F; 1°C / 1.8°F; ± (1.5% giá trị đo 3°C / 5.4°F); 1000V DC / ACrms

Bộ sản phẩm

 • 1 Máy chính
 • 2 Cáp đo
 • 1 Cảm biến nhiệt loại K
 • 2 Pin Li-ion
 • 1 Bộ sạc
 • 1 Phích cắm
 • 3 Phụ kiện phích cắm điện
 • 1 Thẻ nhớ Micro-SD (8 GB)
 • 1 Nam châm
 • 1 Cuộn sợi
 • 1 Adapter nhiệt
 • 1 Hướng dẫn sử dụng
 • 1 Giấy chứng nhận hiệu chuẩn ISO

Document/Software

Thương hiệu: PCE

blank

Đồng hồ vạn năng PCE HDM 20-ICA

1 đánh giá cho Đồng hồ vạn năng PCE HDM 20-ICA
5.00 Đánh giá trung bình
5 100% | 1 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Đồng hồ vạn năng PCE HDM 20-ICA
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy
 1. blank

  HenryĐã mua tại imall.vn

  Very well worth the money.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • Đo nhiệt độ bằng camera ảnh nhiệt:
 • Tốc độ lấy mẫu: 3 lần mỗi giây
 • Trường ảnh (FOV): 21° x 21°C / 0.5 m / 1 ft 7.6″
 • Trường nhìn tức thời (IFOV): 4.53 mrad
 • Độ phân giải camera hồng ngoại : 80 x 80 Pixel
 • Độ nhạy nhiệt / NETD: <0.1°C (0.18°F) tại 30°C (86°F) / 100 mK
 • Tốc độ khung hình: 50 Hz
 • Tiêu cự: 7.5 mm
 • Loại cảm biến: nhiệt bức xạ kế không làm mát
 • Dải phổ: 8 … 14 µm
 • Dải đo nhiệt: -20 … 260°C / -4 … 500°F
 • Độ chính xác dải đo: ± 3°C / 5.4°F hoặc 3% giá trị đo, tại nhiệt độ xung quanh 10 … 35°C /  50 … 95°F và > 0°C / 32°F nhiệt độ đối tượng đo
 • – Thông số chung:
 • Hiển thị: Màn hình màu TFT, trạng thái 6000 điểm
 • Chuyển đổi: TRMS
 • Tiêu chuẩn tham khảo: IEC/EN61010-1, IEC/EN61326-1
 • Cách ly: kép
 • Mức độ ô nhiễm: 2
 • Quá tải: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
 • Loại pin: Pin Li-Ion 1 x 7.4V, 2300-mAh
 • Bộ sạc nguồn: 100 / 240V AC, 50/60 Hz, 10V DC, 1 A
 • Chỉ báo mức pin: Có
 • Tự động tắt: Sau 15, 30 hoặc 60 phút không hoạt động (không thể kích hoạt)
 • Cầu chì: F10A/1000V, 10 x 38 mm (Đầu vào 10 A); F800mA/1000V, 6 x 32 mm (Đầu vào mA, µA)
 • Nhiệt độ kiểm thử: 18 … 28°C / 64 … 82°F
 • Điều kiện hoạt động: 5 … 40°C / 41 … 104°F, <80% r.H.
 • Điều kiện bảo quản: -20 … 60°C / -4 … 140°F, <80% r.H.
 • Chiều cao hoạt động tối đa: 2000 m / 2187 yd
 • Kích thước: 175 x 85 x 55 mm / 6.9 x 3.3 x 2.1 in
 • Trọng lượng: 540 g / 1 lb 3oz
 • – Điện áp một chiều DC:
 • Dải đo; Độ phân giải; Đo lường độ chính xác; Trở kháng đầu vào; Bảo vệ quá tải
 • 600 mV; 0.1 mV; ± (0.2% giá trị đo + 5 Dgt); >10 MΩ; 1000V DC / ACrms
 • 6V; 0.001V; ± (0.2% giá trị đo + 5 Dgt); >10 MΩ; 1000V DC / ACrms
 • 60V; 0.01V; ± (0.2% giá trị đo + 5 Dgt); >10 MΩ; 1000V DC / ACrms
 • 600V; 0.1V; ± (0.2% giá trị đo + 5 Dgt); >10 MΩ; 1000V DC / ACrms
 • 1000V; 1V; ± (0.2% giá trị đo + 5 Dgt); >10 MΩ; 1000V DC / ACrms
 • – Điện áp xoay chiều AC (TRMS):
 • Dải đo; Độ phân giải; Đo lường độ chính xác (50 … 60 Hz); Độ chính xác đo (61 Hz … 1 kHz); Bảo vệ quá tải
 • 6V; 0.001V; ± (0.8% giá trị đo +5 Dgt)±; (2.4% giá trị đo +5 Dgt); 1000V DC / ACrms
 • 60V; 0.01V; ± (0.8% giá trị đo +5 Dgt); ± (2.4% giá trị đo +5 Dgt); 1000V DC / ACrms
 • 600V; 0.1V; ± (0.8% giá trị đo +5 Dgt); ± (2.4% giá trị đo +5 Dgt); 1000V DC / ACrms
 • 1000V; 1V; ± (0.8% giá trị đo +5 Dgt); ± (2.4% giá trị đo +5 Dgt); 1000V DC / ACrms
 • – Điện áp xoay chiều AC và một chiều DC (TRMS):
 • Dải đo; Độ phân giải; Độ chính xác đo; Trở kháng đầu vào; Bảo vệ quá tải
 • 6V; 0.001V; ± (2.4% giá trị đo +20 Dgt); >10 MΩ; 1000V DC / ACrms
 • 60V; 0.01V; ± (2.4% giá trị đo +20 Dgt); >10 MΩ; 1000V DC / ACrms
 • 600V; 0.1V; ± (2.4% giá trị đo +20 Dgt); >10 MΩ; 1000V DC / ACrms
 • 1000V; 1V; ± (2.4% giá trị đo +20 Dgt); >10 MΩ; 1000V DC / ACrms
 • – Dòng chính:
 • Dải đo; Độ phân giải; Độ chính xác đo; Bảo vệ quá tải
 • 600 µA; 0.1µA; ± (0.9% giá trị đo +5 Dgt); Bảo vệ 800-mA / 1000 V
 • 6000 µA; 1 µA; ± (0.9% giá trị đo +5 Dgt); Bảo vệ 800-mA / 1000V
 • 60-mA; 0.01-mA; ± (0.9% giá trị đo +5 Dgt); Bảo vệ 800-mA / 1000V
 • 600-mA; 0.1-mA; ± (0.9% giá trị đo +8 Dgt); Bảo vệ 800-mA / 1000V
 • 10 A; 0.01 A; ± (1.5% giá trị đo +5 Dgt); Bảo vệ 10 A / 1000V
 • – Dòng xoay chiều (TRMS):
 • Dải đo; Độ phân giải; Độ chính xác đo; Bảo vệ quá tải
 • 600 µA; 0.1 µA; ± (1.2% giá trị đo +5 Dgt); Bảo vệ 800-mA / 1000V
 • 6000 µA; 1 µA; ± (1.2% giá trị đo +5 Dgt); Bảo vệ 800-mA / 1000V
 • 60-mA; 0.01-mA; ± (1.2% giá trị đo +5 Dgt); Bảo vệ 800-mA / 1000V
 • 600-mA; 0.1-mA; ± (1.2% giá trị đo +5 Dgt); Bảo vệ 800-mA / 1000V
 • 10 A; 0.01 A; ± (1.5% giá trị đo +5 Dgt); Bảo vệ 10 A / 1000V
 • – Dòng cuốn:
 • Dải đo; Độ phân giải; Độ chính xác đo (50 … 60 Hz); Độ chính xác đo (61 Hz … 1 kHz); Bảo vệ quá tải
 • 30 A; 0.01 A; ± (0.8% giá trị đo +5 Dgt); ± (2.4% giá trị đo +5 Dgt); 1000V DC / ACrms
 • 300 A; 0.1 A; ± (0.8% giá trị đo +5 Dgt); ± (2.4% giá trị đo +5 Dgt); 1000V DC / ACrms
 • 3000 A; 1 A; ± (0.8% giá trị đo +5 Dgt); ± (2.4% giá trị đo +5 Dgt); 1000V DC / ACrms
 • – Kiểm thử điốt:
 • Dòng kiểm thử: <1.5-mA
 • Điện áp tối đa mạch hở: 3.3V DC
 • – Kiểm thử trở kháng và tính liên tục:
 • Dải đo; Độ phân giải; Độ chính xác đo; Cảnh báo âm thanh; Bảo vệ quá tải
 • 600 Ω; 0.1Ω; ± (0.5% giá trị đo +10 Dgt); >50 Ω; 1000V DC / ACrms
 • 6 Ω; 0.001 kΩ; ± (0.5% giá trị đo +5 Dgt); >50 Ω; 1000V DC / ACrms
 • 60 kΩ; 0.01 kΩ; ± (0.5% giá trị đo +5 Dgt); >50 Ω; 1000V DC / ACrms
 • 600 kΩ; 0.1 kΩ; ± (0.5% giá trị đo +5 Dgt); >50 Ω; 1000V DC / ACrms
 • 6 MΩ; 0.001 MΩ; ± (0.5% giá trị đo +5 Dgt); >50 Ω; 1000V DC / ACrms
 • 60 MΩ; 0.01 MΩ; ± (2.5% giá trị đo +10 Dgt); >50 Ω; 1000V DC / ACrms
 • – Tần số:
 • Dải đo; Độ phân giải; Độ chính xác đo; Bảo vệ quá tải
 • 40 Hz … 10 kHz; 0.01 Hz … 0.001 kHz ± (0.5% giá trị đo); 1000V DC / ACrms
 • 60 Hz; 0.01 Hz; ± (0.09% giá trị đo +5 Dgt); 1000V DC / ACrms
 • 600 Hz; 0.1 Hz; ± (0.09% giá trị đo +5 Dgt); 1000V DC / ACrms
 • 6 kHz; 0.001kHz; ± (0.09% giá trị đo +5 Dgt); 1000V DC / ACrms
 • 60 kHz; 0.01kHz; ± (0.09% giá trị đo +5 Dgt); 1000V DC / ACrms
 • 600 kHz; 0.1 kHz; ± (0.09% giá trị đo +5 Dgt); 1000V DC / ACrms
 • 6 MHz; 0.001 MHz; ± (0.09% giá trị đo +5 Dgt); 1000V DC / ACrms
 • 10 MHz; 0.01 MHz; ± (0.09% giá trị đo +5 Dgt); 1000V DC / ACrms
 • – Chu kỳ hoạt động:
 • Dải đo; Độ phân giải; Độ chính xác đo
 • 5 … 95%; 0.1%; ± (1.2% giá trị đo +2 Dgt)
 • – Điện dung: Dải đo; Độ phân giải; Độ chính xác đo; Bảo vệ quá tải
 • 60 nF; 0.01 nF; ± (1.5% giá trị đo +20 Dgt); 1000V DC / ACrms
 • 600 nF; 0.1 nF; ± (1.2% giá trị đo +8 Dgt); 1000V DC / ACrms
 • 6 µF; 0.001 µF; ± (1.5% giá trị đo +8 Dgt); 1000V DC / ACrms
 • 60 µF; 0.01 µF; ± (1.2% giá trị đo +8 Dgt); 1000V DC / ACrms
 • 600 µF; 0.1 µF; ± (1.5% giá trị đo +8 Dgt); 1000V DC / ACrms
 • 6000 µF; 1 µF; ± (2.5% giá trị đo +20 Dgt); 1000V DC / ACrms
 • – Nhiệt độ (Cảm biến nhiệt loại K):
 • Dải đo; Độ phân giải; Độ chính xác đo; Bảo vệ quá tải
 • -40 … 600°C / -40 … 1112°F; 0.1°C / 0.18°F; ± (1.5% giá trị đo 3°C / 5.4°F); 1000V DC / ACrms
 • 600 … 1000°C / 1112°F … 1832°F; 1°C / 1.8°F; ± (1.5% giá trị đo 3°C / 5.4°F); 1000V DC / ACrms

Bộ sản phẩm

 • 1 Máy chính
 • 2 Cáp đo
 • 1 Cảm biến nhiệt loại K
 • 2 Pin Li-ion
 • 1 Bộ sạc
 • 1 Phích cắm
 • 3 Phụ kiện phích cắm điện
 • 1 Thẻ nhớ Micro-SD (8 GB)
 • 1 Nam châm
 • 1 Cuộn sợi
 • 1 Adapter nhiệt
 • 1 Hướng dẫn sử dụng
 • 1 Giấy chứng nhận hiệu chuẩn ISO

Document/Software

Thương hiệu: PCE

blank
Đánh giá (1)
1 đánh giá cho Đồng hồ vạn năng PCE HDM 20-ICA
5.00 Đánh giá trung bình
5 100% | 1 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Đồng hồ vạn năng PCE HDM 20-ICA
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy
 1. blank

  HenryĐã mua tại imall.vn

  Very well worth the money.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

blank
blank
blank