Yêu cầu tư vấn
 • Dải điện áp DC  : 600.0 mV to 1000 V, 5 ranges,
  • Độ chính xác: : ±0.15% rdg. ±2 dgt.
 • Dải điện áp AC  : 6.000 V to 1000 V, 4 ranges, Frequency characteristics: 40 Hz to 1 kHz
  • Độ chính xác: 40 Hz – 500 Hz: ±0.9% rdg. ±3 dgt. (True RMS, crest factor 3 or less)
 • Dải điện áp DC + AC : 6.000 V to 1000 V, 4 ranges, Frequency characteristics: DC, 40 Hz to 1 kHz
  • Độ chính xác: DC, 40 Hz – 500 Hz: ±1.0% rdg. ±13 dgt. (True RMS, crest factor 3 or less)
 • LoZ V : 600.0 V, 1 range, Frequency characteristics: DC, 40 Hz to 1 kHz
  • Độ chính xác: DC, 40 Hz – 500 Hz: ±1.0% rdg. ±13 dgt. (True RMS, crest factor 3 or less)
 • Dải đo điện trở : 600.0 Ω to 60.00 MΩ, 6 ranges,
  • Độ chính xác: : ±0.7% rdg. ±3 dgt.
 • Dải đo dòng DC : 600.0 mA to 10.00 A, 3 ranges
  • Độ chính xác: : ±0.5% rdg. ±3 dgt.
 • Dải đo dòng AC : 600.0 mA to 10.00 A, 3 ranges
  • Độ chính xác: 40 Hz – 500 Hz: ±1.4% rdg. ±3 dgt. (True RMS, crest factor 3 or less)
  • Frequency characteristics: 40 Hz to 1 kHz
 • Dải đo dòng AC (dùng với kìm đo) : 10.00 A to 1000 A, 7 ranges
  • Độ chính xác: 40 Hz – 500 Hz: Add the Clamp on probe accuracy to ±0.9% rdg. ±3 dgt.
  • (True RMS, crest factor 3 or less)
 • Dải đo tụ : 1.000 μF to 10.00 mF, 5 ranges, Độ chính xác: : ±1.9% rdg. ±5 dgt.
 • Continuity Check : Continuity threshold ON : 25 Ω, Continuity threshold OFF : 245 Ω, Response time: 0.5 ms or more
 • Diode test : Open terminal voltage: 2.0 V or less, Testing current: 0.2 mA or less, Threshold of forward voltage: 0.15 V to 1.8 V
 • Tần số điện áp : 99.99 Hz to 99.99 kHz, 4 ranges (Limited by minimum sensitivity voltage)
  • Độ chính xác: : ±0.1% rdg. ±1 dgt.
 • Tần số dòng điện : 99.99 Hz to 9.999 kHz, 3 ranges (Limited by minimum sensitivity current)
  • Độ chính xác: : ±0.1% rdg. ±1 dgt.
 • Tính năng khác : Mis-insertion prevention shutters, fuse check function, user setting retention function, filter function, zero-adjustment, display value hold, auto hold, MAX/MIN value display, PEAK value display, auto-power save, USB communication (when optional Communication Package DT4900-01 is installed), wireless communication (when optional Wireless Adapter Z3210 is installed)
 • HIển thị: Main and sub displays: 4-digits LCD, max. 6000 digits (excluding frequency measurement), bar-graph
 • Display refresh rates : 5 times/s (Capacitance measurement: 0.05 to 5 times/s, depending on measured value, Frequency: 1 to 2 times/s)
 • Nguồn : LR6 (AA) alkaline batteries × 3, Continuous operating time: 130 hr. (without Z3210 installed), 70 hr. (with Z3210 installed and using wireless communications)

Bộ sản phẩm

Que đo L9300 × 1, Hướng dẫn sử dịng × 1, Pin LR6 (AA)  × 3, Operating Precautions ×1

Phụ kiện mua thêm

 • TEST LEAD L9207-10
 • TEST LEAD L9300

Document/Software

Thương hiệu: HIOKI

Đồng hồ vạn năng HIOKI DT4261

Đánh giá Đồng hồ vạn năng HIOKI DT4261
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Đồng hồ vạn năng HIOKI DT4261
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • Dải điện áp DC  : 600.0 mV to 1000 V, 5 ranges,
  • Độ chính xác: : ±0.15% rdg. ±2 dgt.
 • Dải điện áp AC  : 6.000 V to 1000 V, 4 ranges, Frequency characteristics: 40 Hz to 1 kHz
  • Độ chính xác: 40 Hz – 500 Hz: ±0.9% rdg. ±3 dgt. (True RMS, crest factor 3 or less)
 • Dải điện áp DC + AC : 6.000 V to 1000 V, 4 ranges, Frequency characteristics: DC, 40 Hz to 1 kHz
  • Độ chính xác: DC, 40 Hz – 500 Hz: ±1.0% rdg. ±13 dgt. (True RMS, crest factor 3 or less)
 • LoZ V : 600.0 V, 1 range, Frequency characteristics: DC, 40 Hz to 1 kHz
  • Độ chính xác: DC, 40 Hz – 500 Hz: ±1.0% rdg. ±13 dgt. (True RMS, crest factor 3 or less)
 • Dải đo điện trở : 600.0 Ω to 60.00 MΩ, 6 ranges,
  • Độ chính xác: : ±0.7% rdg. ±3 dgt.
 • Dải đo dòng DC : 600.0 mA to 10.00 A, 3 ranges
  • Độ chính xác: : ±0.5% rdg. ±3 dgt.
 • Dải đo dòng AC : 600.0 mA to 10.00 A, 3 ranges
  • Độ chính xác: 40 Hz – 500 Hz: ±1.4% rdg. ±3 dgt. (True RMS, crest factor 3 or less)
  • Frequency characteristics: 40 Hz to 1 kHz
 • Dải đo dòng AC (dùng với kìm đo) : 10.00 A to 1000 A, 7 ranges
  • Độ chính xác: 40 Hz – 500 Hz: Add the Clamp on probe accuracy to ±0.9% rdg. ±3 dgt.
  • (True RMS, crest factor 3 or less)
 • Dải đo tụ : 1.000 μF to 10.00 mF, 5 ranges, Độ chính xác: : ±1.9% rdg. ±5 dgt.
 • Continuity Check : Continuity threshold ON : 25 Ω, Continuity threshold OFF : 245 Ω, Response time: 0.5 ms or more
 • Diode test : Open terminal voltage: 2.0 V or less, Testing current: 0.2 mA or less, Threshold of forward voltage: 0.15 V to 1.8 V
 • Tần số điện áp : 99.99 Hz to 99.99 kHz, 4 ranges (Limited by minimum sensitivity voltage)
  • Độ chính xác: : ±0.1% rdg. ±1 dgt.
 • Tần số dòng điện : 99.99 Hz to 9.999 kHz, 3 ranges (Limited by minimum sensitivity current)
  • Độ chính xác: : ±0.1% rdg. ±1 dgt.
 • Tính năng khác : Mis-insertion prevention shutters, fuse check function, user setting retention function, filter function, zero-adjustment, display value hold, auto hold, MAX/MIN value display, PEAK value display, auto-power save, USB communication (when optional Communication Package DT4900-01 is installed), wireless communication (when optional Wireless Adapter Z3210 is installed)
 • HIển thị: Main and sub displays: 4-digits LCD, max. 6000 digits (excluding frequency measurement), bar-graph
 • Display refresh rates : 5 times/s (Capacitance measurement: 0.05 to 5 times/s, depending on measured value, Frequency: 1 to 2 times/s)
 • Nguồn : LR6 (AA) alkaline batteries × 3, Continuous operating time: 130 hr. (without Z3210 installed), 70 hr. (with Z3210 installed and using wireless communications)

Bộ sản phẩm

Que đo L9300 × 1, Hướng dẫn sử dịng × 1, Pin LR6 (AA)  × 3, Operating Precautions ×1

Phụ kiện mua thêm

 • TEST LEAD L9207-10
 • TEST LEAD L9300

Document/Software

Thương hiệu: HIOKI

Đánh giá (0)
Đánh giá Đồng hồ vạn năng HIOKI DT4261
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Đồng hồ vạn năng HIOKI DT4261
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào