Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • DC V: 600.0 mV đến 1000 V, ±0.5 % rdg /±5 dgt.
 • AC V(true RMS) : 6.000 V đến 1000 V/±0.9 % rdg ±3 dgt
 • Điện trở: 600.0 Ω  đến 60.00 MΩ /±0.7 % rdg. ±5 dgt.
 • Dòng DC:6.000 A / 10.00 A  /±0.9 % rdg. ±5 dgt.
 • Dòng AC(True RMS): 6.000 A / 10.00 A/±1.4 % rdg. ±3 dgt.
 • Tụ điện: 1.000 μF đến10.00 mF /±1.9 % rdg. ±5 dgt.
 • Tần số: 5 Hz đến9.999 kHz, 3 ranges, 99.99 kHz (only for AC V)
 • Cấp chính xác: ±0.1 % rdg. ±1 dgt.
 • Kiểm tra liên tục, diode  
 • Chức năng khác: Filter function, Display value hold, Auto hold, Max/Min/Average value display, Relative display, Auto-power save, USB communication (option)
 • Hiển thị:4-digits LCD, max. 6000 digits, bar graph
 • Nguồn: pin  LR03 alkaline ×4,
 • Hoạt động liên tục: 130 hours (back light OFF)

Bộ sản phẩm

 • TEST LEAD L9207-10 ×1
 • Vỏ cao su bảo vệ ×1
 • Hướng dẫn sử dụng ×1
 • 4 pin LR03 Alkaline

Thương hiệu: HIOKI

Đồng hồ vạn năng HIOKI DT4252

Thương hiệu

1 đánh giá cho Đồng hồ vạn năng HIOKI DT4252

 1. Phoenix

  Very well worth the money.

Thêm đánh giá

Thông số kỹ thuật
 • DC V: 600.0 mV đến 1000 V, ±0.5 % rdg /±5 dgt.
 • AC V(true RMS) : 6.000 V đến 1000 V/±0.9 % rdg ±3 dgt
 • Điện trở: 600.0 Ω  đến 60.00 MΩ /±0.7 % rdg. ±5 dgt.
 • Dòng DC:6.000 A / 10.00 A  /±0.9 % rdg. ±5 dgt.
 • Dòng AC(True RMS): 6.000 A / 10.00 A/±1.4 % rdg. ±3 dgt.
 • Tụ điện: 1.000 μF đến10.00 mF /±1.9 % rdg. ±5 dgt.
 • Tần số: 5 Hz đến9.999 kHz, 3 ranges, 99.99 kHz (only for AC V)
 • Cấp chính xác: ±0.1 % rdg. ±1 dgt.
 • Kiểm tra liên tục, diode  
 • Chức năng khác: Filter function, Display value hold, Auto hold, Max/Min/Average value display, Relative display, Auto-power save, USB communication (option)
 • Hiển thị:4-digits LCD, max. 6000 digits, bar graph
 • Nguồn: pin  LR03 alkaline ×4,
 • Hoạt động liên tục: 130 hours (back light OFF)

Bộ sản phẩm

 • TEST LEAD L9207-10 ×1
 • Vỏ cao su bảo vệ ×1
 • Hướng dẫn sử dụng ×1
 • 4 pin LR03 Alkaline

Thương hiệu: HIOKI

Đồng hồ vạn năng HIOKI DT4252

1 đánh giá cho Đồng hồ vạn năng HIOKI DT4252

 1. Phoenix

  Very well worth the money.

Thêm đánh giá