Đồng hồ vạn năng FLUKE 289/FVF KIT (gồm cáp và phần mềm FVF)

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

YÊU CẦU TƯ VẤN
 • DCV: 50.000 mV,500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0V /0.025 %
 • ACA (True RMS): 50.000 mV,500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0V /0.4 %
 • DCA: 500.00 µA, 5000.0 µA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A /0.06 %
 • ACA (True RMS):500.00 µA, 5000.0 µA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A /0.61%
 • Nhiệt độ: -200.0 °C đến 1350.0 °C (-328.0 °F đến 2462.0 °F) (option probe)
 • R: 500.00 Ω, 5.0000 kΩ, 50.000 kΩ, 500.00 kΩ, 5.0000 MΩ, 50.00 MΩ, 500.0 MΩ /0.05 %
 • C: 1.000 nF,10.00 nF 100.0 nF, 1.000 µF, 10.00 µF, 100.0 µF, 1000 µF, 10.00 mF, 100.00 mF /1.0 %
 • F: 99.999 Hz, 999.99 Hz, 9.9999 kHz, 99.999 kHz, 999.99 kHz /0.005%
 • Băng tần (True-rms) AC  : 100 kHz
 • DBV/dBm: có
 • Độ dẫn điện : 50.00nS
 • Kiểm tra liên tục: có
 • Giá trị đỉnh: 250 μS
 • Đồng hồ thời gian: có
 • Min-Max-Avg: có
 • Chu kỳ: 0.01 % đến 99.99 %
 • Độ rộng xung: có
 • Hold : có
 • Giao tiếp quang: có
 • Auto/Touch Hold: có
 • Bộ nhớ: có
 • Log to PC: có
 • Interval/Event Logging: có
 • Bộ nhớ:  10,000 giá trị
 • LoZ: Yes
 • Low Pass Filter: Yes
 • Pin: 6 pin AA

Bộ sản phẩm

 • Đồng hồ Fluke 289 True-RMS
 • Phần mềm FlukeView Forms và cáp IR-USB: Fluke FVF-SC2
 • Dây đo TL71
 • Kẹp cá sấu AC72
 • Đầu đo nhiệt độ FLUKE 80BK-A
 • Dây từ treo đồng hồ TPAK
 • Túi đựng mềm C280
 • 6 pin AA
 • Hướng dẫn sử dụng

Thương hiệu: FLUKE

Đồng hồ vạn năng FLUKE 289/FVF KIT (gồm cáp và phần mềm FVF)

Thương hiệu

1 đánh giá cho Đồng hồ vạn năng FLUKE 289/FVF KIT (gồm cáp và phần mềm FVF)
5.00 Đánh giá trung bình
5 100% | 1 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Đồng hồ vạn năng FLUKE 289/FVF KIT (gồm cáp và phần mềm FVF)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật
 1. Daniel

  The product is firmly packed.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • DCV: 50.000 mV,500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0V /0.025 %
 • ACA (True RMS): 50.000 mV,500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0V /0.4 %
 • DCA: 500.00 µA, 5000.0 µA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A /0.06 %
 • ACA (True RMS):500.00 µA, 5000.0 µA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A /0.61%
 • Nhiệt độ: -200.0 °C đến 1350.0 °C (-328.0 °F đến 2462.0 °F) (option probe)
 • R: 500.00 Ω, 5.0000 kΩ, 50.000 kΩ, 500.00 kΩ, 5.0000 MΩ, 50.00 MΩ, 500.0 MΩ /0.05 %
 • C: 1.000 nF,10.00 nF 100.0 nF, 1.000 µF, 10.00 µF, 100.0 µF, 1000 µF, 10.00 mF, 100.00 mF /1.0 %
 • F: 99.999 Hz, 999.99 Hz, 9.9999 kHz, 99.999 kHz, 999.99 kHz /0.005%
 • Băng tần (True-rms) AC  : 100 kHz
 • DBV/dBm: có
 • Độ dẫn điện : 50.00nS
 • Kiểm tra liên tục: có
 • Giá trị đỉnh: 250 μS
 • Đồng hồ thời gian: có
 • Min-Max-Avg: có
 • Chu kỳ: 0.01 % đến 99.99 %
 • Độ rộng xung: có
 • Hold : có
 • Giao tiếp quang: có
 • Auto/Touch Hold: có
 • Bộ nhớ: có
 • Log to PC: có
 • Interval/Event Logging: có
 • Bộ nhớ:  10,000 giá trị
 • LoZ: Yes
 • Low Pass Filter: Yes
 • Pin: 6 pin AA

Bộ sản phẩm

 • Đồng hồ Fluke 289 True-RMS
 • Phần mềm FlukeView Forms và cáp IR-USB: Fluke FVF-SC2
 • Dây đo TL71
 • Kẹp cá sấu AC72
 • Đầu đo nhiệt độ FLUKE 80BK-A
 • Dây từ treo đồng hồ TPAK
 • Túi đựng mềm C280
 • 6 pin AA
 • Hướng dẫn sử dụng

Thương hiệu: FLUKE

Đồng hồ vạn năng FLUKE 289/FVF KIT (gồm cáp và phần mềm FVF)

1 đánh giá cho Đồng hồ vạn năng FLUKE 289/FVF KIT (gồm cáp và phần mềm FVF)
5.00 Đánh giá trung bình
5 100% | 1 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Đồng hồ vạn năng FLUKE 289/FVF KIT (gồm cáp và phần mềm FVF)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật
 1. Daniel

  The product is firmly packed.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào