Đồng hồ vạn năng FLUKE 115 (115/EM ESP, True RMS)

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

YÊU CẦU TƯ VẤN
 • DC mV: 600.0 mV/ ± 0.5%
 • DCV: 6.000 V,  60.00 V, 600.00 V / 0.5%
 • AC mV(True RMS): 600.0 mV/ 1.0 %
 • ACV (True RMS): 6.000 V, 60.00 V, 600.0 V / 1.0 %
 • Kiểm tra liên tục: có
 • Ohms: 600.0 Ω, 6.000 kΩ, 60.00 kΩ, 600.0 kΩ, 6.000 MΩ / 0.9 %, 40.00 MΩ / 5 %
 • Kiểm tra Diode: có
 • C: 1000 nF, 10.00 µF, 100.0 µF, 9999 µF
 • Lo-Z C: 1 nF to 500 µF / 10%
 • ACA (True RMS) : 6.000 A, 10.00 A / 1.5%
 • DCA: 6.000 A,10.00 A / 1.0%
 • Hz: 99.99 Hz, 999.9 Hz, 9.999 kHz, 50 kHz /  0.1%

Bộ sản phẩm

 • Vỏ, pin 9V, dây đo, HDSD

Thương hiệu: FLUKE

Đồng hồ vạn năng FLUKE 115 (115/EM ESP, True RMS)

Catalogue Fluke 114 115 116 117

Thương hiệu

2 đánh giá cho Đồng hồ vạn năng FLUKE 115 (115/EM ESP, True RMS)
5.00 Đánh giá trung bình
5 100% | 2 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Đồng hồ vạn năng FLUKE 115 (115/EM ESP, True RMS)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật
 1. Ryan

  Very well worth the money.

 2. Liam

  Good quality.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • DC mV: 600.0 mV/ ± 0.5%
 • DCV: 6.000 V,  60.00 V, 600.00 V / 0.5%
 • AC mV(True RMS): 600.0 mV/ 1.0 %
 • ACV (True RMS): 6.000 V, 60.00 V, 600.0 V / 1.0 %
 • Kiểm tra liên tục: có
 • Ohms: 600.0 Ω, 6.000 kΩ, 60.00 kΩ, 600.0 kΩ, 6.000 MΩ / 0.9 %, 40.00 MΩ / 5 %
 • Kiểm tra Diode: có
 • C: 1000 nF, 10.00 µF, 100.0 µF, 9999 µF
 • Lo-Z C: 1 nF to 500 µF / 10%
 • ACA (True RMS) : 6.000 A, 10.00 A / 1.5%
 • DCA: 6.000 A,10.00 A / 1.0%
 • Hz: 99.99 Hz, 999.9 Hz, 9.999 kHz, 50 kHz /  0.1%

Bộ sản phẩm

 • Vỏ, pin 9V, dây đo, HDSD

Thương hiệu: FLUKE

Đồng hồ vạn năng FLUKE 115 (115/EM ESP, True RMS)

2 đánh giá cho Đồng hồ vạn năng FLUKE 115 (115/EM ESP, True RMS)
5.00 Đánh giá trung bình
5 100% | 2 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Đồng hồ vạn năng FLUKE 115 (115/EM ESP, True RMS)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật
 1. Ryan

  Very well worth the money.

 2. Liam

  Good quality.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào