Đồng hồ vạn năng chỉ thị số Sanwa CD770 (0.5%)

Yêu cầu tư vấn
 • Màn hình LCD lớn.
 • Thiết kế chống sốc.
 • Chức năng tự động tắt sau 30 phút.
 • Data hold, Range hold
 • DCV: 400m/4/40/400/600V/0.5%
 • ACV: 4/40/400/600/1.2%
 • DCA: 400µ/4000µ/40m/400mA/1.4%
 • ACA: 400µ/4000µ/40m/400mA/1.8%
 • Điện trở: 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ/1.2%
 • Điện dung: 50n/500n/5µ/50µ/100µF/5%
 • Tần số: 5/50/500/5k/50k/100kHz/0.3%
 • Băng thông: 40~400Hz
 • Cầu chì: Ø5x20mm 1.5kA (250V/0.5A)
 • Pin: R6Px2

Thương hiệu: SANWA

Đồng hồ vạn năng chỉ thị số Sanwa CD770 (0.5%)

Manual Sanwa CD770

Thương hiệu

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Đồng hồ vạn năng chỉ thị số Sanwa CD770 (0.5%)”

Thông số kỹ thuật
 • Màn hình LCD lớn.
 • Thiết kế chống sốc.
 • Chức năng tự động tắt sau 30 phút.
 • Data hold, Range hold
 • DCV: 400m/4/40/400/600V/0.5%
 • ACV: 4/40/400/600/1.2%
 • DCA: 400µ/4000µ/40m/400mA/1.4%
 • ACA: 400µ/4000µ/40m/400mA/1.8%
 • Điện trở: 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ/1.2%
 • Điện dung: 50n/500n/5µ/50µ/100µF/5%
 • Tần số: 5/50/500/5k/50k/100kHz/0.3%
 • Băng thông: 40~400Hz
 • Cầu chì: Ø5x20mm 1.5kA (250V/0.5A)
 • Pin: R6Px2

Thương hiệu: SANWA

Mô tả

Đồng hồ vạn năng chỉ thị số Sanwa CD770 (0.5%)

Thương hiệu

Thương hiệu

Đánh giá (0)

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Đồng hồ vạn năng chỉ thị số Sanwa CD770 (0.5%)”