Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Dải đo Volt DC: 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 1500 V
 • Độ phân giải Volt DC: 0.1 mV
 • Độ chính xác Volt DC: Toàn dải đo ±(0.1 % rdg+2 dgts)
 • Trở kháng đầu vào Volt DC: 10 MO
 • Bảo vệ Volts DC OL: >1500 V dc/1000 V ac rms
 • Bảo vệ tạm thời Volts DC: > Xung 12 kV (1.2 μS / 50 μS) dựa trên yêu cầu xung của EN 61010-1: 2001 cho sản phẩm CAT IV 1000 V.
 • Sản phẩm này không nên được sử dụng trong các thiết bị có giới hạn thời gian vượt quá 12 kV
 • Dải Volts AC (45 Hz to 2 kHz): 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 1000 V
 • Độ phân giải Volts AC (45 Hz to 2 kHz): 0.1 mV
 • Độ chính xác Volts AC (45 Hz to 2 kHz): 200 mV to 200 V (45-500 Hz) ±(0.8 % rdg+4 dgts),
 • Độ chính xác Volts AC (45 Hz to 2 kHz): 200 mV to 200 V (500 Hz-2 kHz) ±(1.5 % rdg+5 dgts)
 • Độ chính xác Volts AC (45 Hz to 2 kHz): 1000 V (50-60 Hz) ±(0.8 % rdg+4 dgts)
 • Độ chính xác Volts AC (45 Hz to 2 kHz): 1000 V (60-500 Hz) ±(1.5 % rdg+5 dgts)
 • Trở kháng đầu vào AC (45 Hz to 2 kHz): 10 MO
 • Bảo vệ Volts AC (45 Hz to 2 kHz) OL: 1500 V dc/1000 V AC rms
 • Bảo vệ tạm thời Volts AC (45 Hz to 2 kHz): Xung 12 kV (1.2 μS / 50 μS) dựa trên yêu cầu xung của EN 61010-1: 2001 cho sản phẩm CAT IV 1000V.
 • Không nên sử dụng sản phẩm này trong trường hợp có thời gian vượt quá 12 kV.
 • Dải dòng điện DC: 200 µA, 2 mA, 20 mA, 200 mA, 2 A
 • Độ phân giải dòng điện DC: 0.1 µA
 • Độ chính xác dòng điện DC: 200 µA đến 20 mA ±(0.5 % rdg+2 dgts)
 • Độ chính xác dòng điện DC: 200 mA đến 2 A ±(1.0 % rdg+2 dgts)

Thương hiệu: AMPROBE

Đồng hồ vạn năng Amprobe HD110C (1500V DC, 1000V AC)

Thương hiệu

AMPROBE

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Đồng hồ vạn năng Amprobe HD110C (1500V DC, 1000V AC)”

Thông số kỹ thuật
 • Dải đo Volt DC: 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 1500 V
 • Độ phân giải Volt DC: 0.1 mV
 • Độ chính xác Volt DC: Toàn dải đo ±(0.1 % rdg+2 dgts)
 • Trở kháng đầu vào Volt DC: 10 MO
 • Bảo vệ Volts DC OL: >1500 V dc/1000 V ac rms
 • Bảo vệ tạm thời Volts DC: > Xung 12 kV (1.2 μS / 50 μS) dựa trên yêu cầu xung của EN 61010-1: 2001 cho sản phẩm CAT IV 1000 V.
 • Sản phẩm này không nên được sử dụng trong các thiết bị có giới hạn thời gian vượt quá 12 kV
 • Dải Volts AC (45 Hz to 2 kHz): 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 1000 V
 • Độ phân giải Volts AC (45 Hz to 2 kHz): 0.1 mV
 • Độ chính xác Volts AC (45 Hz to 2 kHz): 200 mV to 200 V (45-500 Hz) ±(0.8 % rdg+4 dgts),
 • Độ chính xác Volts AC (45 Hz to 2 kHz): 200 mV to 200 V (500 Hz-2 kHz) ±(1.5 % rdg+5 dgts)
 • Độ chính xác Volts AC (45 Hz to 2 kHz): 1000 V (50-60 Hz) ±(0.8 % rdg+4 dgts)
 • Độ chính xác Volts AC (45 Hz to 2 kHz): 1000 V (60-500 Hz) ±(1.5 % rdg+5 dgts)
 • Trở kháng đầu vào AC (45 Hz to 2 kHz): 10 MO
 • Bảo vệ Volts AC (45 Hz to 2 kHz) OL: 1500 V dc/1000 V AC rms
 • Bảo vệ tạm thời Volts AC (45 Hz to 2 kHz): Xung 12 kV (1.2 μS / 50 μS) dựa trên yêu cầu xung của EN 61010-1: 2001 cho sản phẩm CAT IV 1000V.
 • Không nên sử dụng sản phẩm này trong trường hợp có thời gian vượt quá 12 kV.
 • Dải dòng điện DC: 200 µA, 2 mA, 20 mA, 200 mA, 2 A
 • Độ phân giải dòng điện DC: 0.1 µA
 • Độ chính xác dòng điện DC: 200 µA đến 20 mA ±(0.5 % rdg+2 dgts)
 • Độ chính xác dòng điện DC: 200 mA đến 2 A ±(1.0 % rdg+2 dgts)

Thương hiệu: AMPROBE

Đồng hồ vạn năng Amprobe HD110C (1500V DC, 1000V AC)

Thương hiệu

AMPROBE

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Đồng hồ vạn năng Amprobe HD110C (1500V DC, 1000V AC)”