Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Điện áp AC: 400 mV, 4.000 V, 40.00 V; 400,0 V, 600 V; +/- (1,0% rdg + 3 LSD); @ 45 Hz đến 400 Hz, dải từ 4 V đến 400V
 • Điện áp DC: 400 mV, 4.000 V, 40.00 V; 400,0 V, 600 V; +/- (0,8% rdg + 1 LSD); @ 4 V đến 400 V
 • Điện trở: 400.0 Ω; 4.000 kΩ, 40.00 kΩ, 400.0 kΩ,; 4.000 MΩ, 40,00 MΩ; +/- (1,0% rdg + 2 LSD); @ 4 kΩ đến 400 kΩ
 • Dòng AC: 400,0 μA, 4000 μA; 40,00 mA, 400,0 mA; 4.000 A, 10.00 A;;  +/- (1,2% rdg + 3 LSD); @ 400 μA đến 400 mA
 • Dòng DC: 400,0 μA, 4000 μA; 40,00 mA, 400,0 mA; 4.000 A, 10,00 A; +/- (1,2% rdg + 3 LSD)
 • Tần số: 10 Hz đến 10 MHz; +/- (0,1% rdg + 4 LSD)
 • Điện dung: 40,00 nF, 400,0 nF; 4.000 μF, 40,00 μF, 100,0 μF,; 4000 μF +/- (3,0% rdg + 5 LSD); @ 400 nF đến 40 μF
 • Nhiệt độ: -40 ° F đến 1832 ° F; -40 ° C đến 1000 ° C;
 • +/- (1,8% rdg + 6 ° F) @> 32 ° F đến 212 ° F; +/- (1,2% rdg + 3 ° C) @> 0 ° C đến 100 ° C
 • Số đầu vào nhiệt độ: Cặp nhiệt đơn

Bộ sản phẩm

 • Pin 9V (6F22) đã lắp
 • Que đo
 • Hướng dẫn sử dụng

Thương hiệu: AMPROBE

Đồng hồ vạn năng Amprobe AM-510 (600V AC/DC, 10A AC/DC)

Thương hiệu

AMPROBE

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Đồng hồ vạn năng Amprobe AM-510 (600V AC/DC, 10A AC/DC)”

Thông số kỹ thuật
 • Điện áp AC: 400 mV, 4.000 V, 40.00 V; 400,0 V, 600 V; +/- (1,0% rdg + 3 LSD); @ 45 Hz đến 400 Hz, dải từ 4 V đến 400V
 • Điện áp DC: 400 mV, 4.000 V, 40.00 V; 400,0 V, 600 V; +/- (0,8% rdg + 1 LSD); @ 4 V đến 400 V
 • Điện trở: 400.0 Ω; 4.000 kΩ, 40.00 kΩ, 400.0 kΩ,; 4.000 MΩ, 40,00 MΩ; +/- (1,0% rdg + 2 LSD); @ 4 kΩ đến 400 kΩ
 • Dòng AC: 400,0 μA, 4000 μA; 40,00 mA, 400,0 mA; 4.000 A, 10.00 A;;  +/- (1,2% rdg + 3 LSD); @ 400 μA đến 400 mA
 • Dòng DC: 400,0 μA, 4000 μA; 40,00 mA, 400,0 mA; 4.000 A, 10,00 A; +/- (1,2% rdg + 3 LSD)
 • Tần số: 10 Hz đến 10 MHz; +/- (0,1% rdg + 4 LSD)
 • Điện dung: 40,00 nF, 400,0 nF; 4.000 μF, 40,00 μF, 100,0 μF,; 4000 μF +/- (3,0% rdg + 5 LSD); @ 400 nF đến 40 μF
 • Nhiệt độ: -40 ° F đến 1832 ° F; -40 ° C đến 1000 ° C;
 • +/- (1,8% rdg + 6 ° F) @> 32 ° F đến 212 ° F; +/- (1,2% rdg + 3 ° C) @> 0 ° C đến 100 ° C
 • Số đầu vào nhiệt độ: Cặp nhiệt đơn

Bộ sản phẩm

 • Pin 9V (6F22) đã lắp
 • Que đo
 • Hướng dẫn sử dụng

Thương hiệu: AMPROBE

Đồng hồ vạn năng Amprobe AM-510 (600V AC/DC, 10A AC/DC)

Thương hiệu

AMPROBE

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Đồng hồ vạn năng Amprobe AM-510 (600V AC/DC, 10A AC/DC)”