Yêu cầu tư vấn
 • Đo sóng hài điện áp và dòng điện tới bậc 55
 • Điện áp (V1,V2,V3,V12,V23,V31), dòng điện (I1,I2,I3), tần số (F1,F2,F3)
 • Đo lường công suất từng pha và tổng công suất : Công suất biểu kiến (S1,S2,S3,SΣ), công suất tác dụng (P1,P2,P3,PΣ), công suất phản kháng (Q1,Q2,Q3,QΣ).
 • Đo lường hệ số công suất (PF1,PF2,PF3) và Cosφ(Cosφ1,Cosφ2,Cosφ3) cho từng pha.
 • Đo lường năng lượng (ΣkWh, ΣkVArh )
 • Hiển thị giá trị Min, Max và giá trị trung bình của Điện áp(V), dòng điện (A) và công suất.
 • Hiển thị LCD 71,5×61,5
 • Lưu trữ giá trị điện áp, dòng điện, công suất trong khoảng thời gian
 • Nhật ký sự kiện ( quá áp, thấp áp, gián đoạn năng lượng, chênh lệch điện áp, quá dòng, chênh lệch dòng điện, giới hạn sóng hài THDV, THDI )
 • Có bảo vệ bằng Password
 • 02 đầu ra và 01 đầu vào có thể cấu hình tùy chỉnh
 • Nhận biết dòng khởi động và chấp thuận 1 thời gian trễ cho quá trình để tránh báo lỗi sai trong trường hợp này.
 • Truyền thông Mudbus RS485 ( Tốc độ 1200 – 38400 bpĐ
 • Đồng hồ thời gian thực , có thể điều chỉnh ngày, giờ.
 • Sai số: 0,2% (U, I), 0,5% (kVA), 1% (kVAr)
 • Dải đo lường
  • Điện áp     : 5V-500 VAC (trực tiếp); 5V-600kV ( qua PT )
  • Dòng điện : 1mA -5,5A AC (trực tiếp); 1mA – 50.000A (qua CT)

Document/Software

Thương hiệu: TENSE

Đồng hồ phân tích năng lượng TENSE TPM-05

Đánh giá Đồng hồ phân tích năng lượng TENSE TPM-05
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Đồng hồ phân tích năng lượng TENSE TPM-05
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
 • Đo sóng hài điện áp và dòng điện tới bậc 55
 • Điện áp (V1,V2,V3,V12,V23,V31), dòng điện (I1,I2,I3), tần số (F1,F2,F3)
 • Đo lường công suất từng pha và tổng công suất : Công suất biểu kiến (S1,S2,S3,SΣ), công suất tác dụng (P1,P2,P3,PΣ), công suất phản kháng (Q1,Q2,Q3,QΣ).
 • Đo lường hệ số công suất (PF1,PF2,PF3) và Cosφ(Cosφ1,Cosφ2,Cosφ3) cho từng pha.
 • Đo lường năng lượng (ΣkWh, ΣkVArh )
 • Hiển thị giá trị Min, Max và giá trị trung bình của Điện áp(V), dòng điện (A) và công suất.
 • Hiển thị LCD 71,5×61,5
 • Lưu trữ giá trị điện áp, dòng điện, công suất trong khoảng thời gian
 • Nhật ký sự kiện ( quá áp, thấp áp, gián đoạn năng lượng, chênh lệch điện áp, quá dòng, chênh lệch dòng điện, giới hạn sóng hài THDV, THDI )
 • Có bảo vệ bằng Password
 • 02 đầu ra và 01 đầu vào có thể cấu hình tùy chỉnh
 • Nhận biết dòng khởi động và chấp thuận 1 thời gian trễ cho quá trình để tránh báo lỗi sai trong trường hợp này.
 • Truyền thông Mudbus RS485 ( Tốc độ 1200 – 38400 bpĐ
 • Đồng hồ thời gian thực , có thể điều chỉnh ngày, giờ.
 • Sai số: 0,2% (U, I), 0,5% (kVA), 1% (kVAr)
 • Dải đo lường
  • Điện áp     : 5V-500 VAC (trực tiếp); 5V-600kV ( qua PT )
  • Dòng điện : 1mA -5,5A AC (trực tiếp); 1mA – 50.000A (qua CT)

Document/Software

Thương hiệu: TENSE

Mô tả

Đồng hồ phân tích năng lượng TENSE TPM-05

Đánh giá (0)
Đánh giá Đồng hồ phân tích năng lượng TENSE TPM-05
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Đồng hồ phân tích năng lượng TENSE TPM-05
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào