Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Dải EC: 0.00~9.99 mS/cm
 • Độ phân dải EC: 0.01 mS/cm
 • Độ chính xác EC: ±2% F.S.
 • Độ bù nhiệt độ EC/TDS: Tự động từ 5 đến 50°C (41 ~ 122°F)

Thương hiệu: HANNA

Đồng Hồ Đo Và Hiển Thị Độ Dẫn EC online Hanna Gro’chek HANNA HI983302N-02 (0.00 to 9.99 mS/cm)

Manual HANNA HI983302

Thương hiệu

1 đánh giá cho Đồng Hồ Đo Và Hiển Thị Độ Dẫn EC online Hanna Gro’chek HANNA HI983302N-02 (0.00 to 9.99 mS/cm)

 1. Lucas

  Very fast delivery.

Thêm đánh giá

Thông số kỹ thuật
 • Dải EC: 0.00~9.99 mS/cm
 • Độ phân dải EC: 0.01 mS/cm
 • Độ chính xác EC: ±2% F.S.
 • Độ bù nhiệt độ EC/TDS: Tự động từ 5 đến 50°C (41 ~ 122°F)

Thương hiệu: HANNA

Đồng Hồ Đo Và Hiển Thị Độ Dẫn EC online Hanna Gro’chek HANNA HI983302N-02 (0.00 to 9.99 mS/cm)

1 đánh giá cho Đồng Hồ Đo Và Hiển Thị Độ Dẫn EC online Hanna Gro’chek HANNA HI983302N-02 (0.00 to 9.99 mS/cm)

 1. Lucas

  Very fast delivery.

Thêm đánh giá