Đầu tuýp mở bu-gi 12 cạnh 3/8″ SATA 12925 (14mm)

Yêu cầu tư vấn
  • Đầu tuýp mở bu-gi 12 cạnh 3/8″

Thương hiệu: SATA

Đầu tuýp mở bu-gi 12 cạnh 3/8″ SATA 12925 (14mm)

Đánh giá Đầu tuýp mở bu-gi 12 cạnh 3/8″ SATA 12925 (14mm)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Đầu tuýp mở bu-gi 12 cạnh 3/8″ SATA 12925 (14mm)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Thông số kỹ thuật
  • Đầu tuýp mở bu-gi 12 cạnh 3/8″

Thương hiệu: SATA

Mô tả

Đầu tuýp mở bu-gi 12 cạnh 3/8″ SATA 12925 (14mm)

Đánh giá (0)
Đánh giá Đầu tuýp mở bu-gi 12 cạnh 3/8″ SATA 12925 (14mm)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Đầu tuýp mở bu-gi 12 cạnh 3/8″ SATA 12925 (14mm)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào