Đầu truyền dữ liệu Bluetooth Mitutoyo 264-624 (cho thước cặp điện tử)

Yêu cầu tư vấn
  • Data reception indication: Buzzer and LED (green, red, orange)
  • Chuẩn giao tiếp: Bluetooh 4.2
  • Tần số: 2,4 GHz band
  • Hệ điều hành tương thích: Windows 10, Android, iOS
  • Đầu truyền dữ liệu Bluetooth cho thước cặp điện tử Mitutoyo

Thương hiệu: Mitutoyo

Đầu truyền dữ liệu Bluetooth Mitutoyo 264-624 (cho thước cặp điện tử)

Thương hiệu

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Đầu truyền dữ liệu Bluetooth Mitutoyo 264-624 (cho thước cặp điện tử)”

Thông số kỹ thuật
  • Data reception indication: Buzzer and LED (green, red, orange)
  • Chuẩn giao tiếp: Bluetooh 4.2
  • Tần số: 2,4 GHz band
  • Hệ điều hành tương thích: Windows 10, Android, iOS
  • Đầu truyền dữ liệu Bluetooth cho thước cặp điện tử Mitutoyo

Thương hiệu: Mitutoyo

Mô tả

Đầu truyền dữ liệu Bluetooth Mitutoyo 264-624 (cho thước cặp điện tử)

Tài liệu
Đánh giá (0)

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Đầu truyền dữ liệu Bluetooth Mitutoyo 264-624 (cho thước cặp điện tử)”