Yêu cầu tư vấn
  • Dài: 2.5 m

Thương hiệu: TENSE

Đầu dò cảm biến nhiệt TENSE TK-2.5 (Dài 2.5m)

Đánh giá Đầu dò cảm biến nhiệt TENSE TK-2.5 (Dài 2.5m)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Đầu dò cảm biến nhiệt TENSE TK-2.5 (Dài 2.5m)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào

Mô tả

Đầu dò cảm biến nhiệt TENSE TK-2.5 (Dài 2.5m)

Đánh giá (0)
Đánh giá Đầu dò cảm biến nhiệt TENSE TK-2.5 (Dài 2.5m)
Chưa có
đánh giá nào
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Đầu dò cảm biến nhiệt TENSE TK-2.5 (Dài 2.5m)
Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Privacy Policy

Chưa có đánh giá nào.

Hỏi đáp

Không có bình luận nào