Đầu đo áp suất KIMO MPR 10000 (-10000 ..10000Pa) (Phụ kiện KIMO MP210)

Yêu cầu tư vấn
  • Khoảng đo: từ -10000 … +10000 Pa

Thương hiệu: KIMO

Đầu đo áp suất KIMO MPR 10000 (-10000 ..10000Pa) (Phụ kiện KIMO MP210)

Thương hiệu

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Đầu đo áp suất KIMO MPR 10000 (-10000 ..10000Pa) (Phụ kiện KIMO MP210)”

Thông số kỹ thuật
  • Khoảng đo: từ -10000 … +10000 Pa

Thương hiệu: KIMO

Mô tả

Đầu đo áp suất KIMO MPR 10000 (-10000 ..10000Pa) (Phụ kiện KIMO MP210)

Tài liệu
Thương hiệu

Thương hiệu

Đánh giá (0)

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Đầu đo áp suất KIMO MPR 10000 (-10000 ..10000Pa) (Phụ kiện KIMO MP210)”