Công tắc xoay 3 vị trí Hanyoung nux MRS-T3R2 (22mm tự nhả)

Yêu cầu tư vấn
  • Đầu lồi, nhựa, 3 vị trí, thường nhả, 2a2b

Thương hiệu: HANYOUNG NUX

Công tắc xoay 3 vị trí Hanyoung nux MRS-T3R2 (22mm tự nhả)

Thương hiệu

HANYOUNG NUX

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Công tắc xoay 3 vị trí Hanyoung nux MRS-T3R2 (22mm tự nhả)”

Thông số kỹ thuật
  • Đầu lồi, nhựa, 3 vị trí, thường nhả, 2a2b

Thương hiệu: HANYOUNG NUX

Mô tả

Công tắc xoay 3 vị trí Hanyoung nux MRS-T3R2 (22mm tự nhả)

Tài liệu
Thương hiệu

Thương hiệu

HANYOUNG NUX

Đánh giá (0)

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Công tắc xoay 3 vị trí Hanyoung nux MRS-T3R2 (22mm tự nhả)”