Công tắc xoay 2 vị trí Hanyoung nux MRS-R2R1 (22mm (tự nhả)

Yêu cầu tư vấn
  • Đầu lồi, nhôm, 2 vị trí, thường nhả, 1a1b

Thương hiệu: HANYOUNG NUX

Công tắc xoay 2 vị trí Hanyoung nux MRS-R2R1 (22mm (tự nhả)

Thương hiệu

HANYOUNG NUX

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Công tắc xoay 2 vị trí Hanyoung nux MRS-R2R1 (22mm (tự nhả)”

Thông số kỹ thuật
  • Đầu lồi, nhôm, 2 vị trí, thường nhả, 1a1b

Thương hiệu: HANYOUNG NUX

Mô tả

Công tắc xoay 2 vị trí Hanyoung nux MRS-R2R1 (22mm (tự nhả)

Tài liệu
Thương hiệu

Thương hiệu

HANYOUNG NUX

Đánh giá (0)

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Công tắc xoay 2 vị trí Hanyoung nux MRS-R2R1 (22mm (tự nhả)”