Công tắc xoay 2 vị trí Hanyoung nux MRS-N2R1 (25mm)

Yêu cầu tư vấn
  • Đầu bằng, nhôm, 2 vị trí, thường nhả, 1a1b

Thương hiệu: HANYOUNG NUX

Công tắc xoay 2 vị trí Hanyoung nux MRS-N2R1 (25mm)

Thương hiệu

HANYOUNG NUX

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Công tắc xoay 2 vị trí Hanyoung nux MRS-N2R1 (25mm)”

Thông số kỹ thuật
  • Đầu bằng, nhôm, 2 vị trí, thường nhả, 1a1b

Thương hiệu: HANYOUNG NUX

Mô tả

Công tắc xoay 2 vị trí Hanyoung nux MRS-N2R1 (25mm)

Tài liệu
Thương hiệu

Thương hiệu

HANYOUNG NUX

Đánh giá (0)

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Công tắc xoay 2 vị trí Hanyoung nux MRS-N2R1 (25mm)”