Công tắc xoay 2 vị trí Hanyoung nux CRS-302A1 (30mm tự giữ)

Yêu cầu tư vấn
  • cần ngắn, 2 vị trí, tự giữ, 1a1b

Thương hiệu: HANYOUNG NUX

Công tắc xoay 2 vị trí Hanyoung nux CRS-302A1 (30mm tự giữ)

Thương hiệu

HANYOUNG NUX

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Công tắc xoay 2 vị trí Hanyoung nux CRS-302A1 (30mm tự giữ)”

Thông số kỹ thuật
  • cần ngắn, 2 vị trí, tự giữ, 1a1b

Thương hiệu: HANYOUNG NUX

Mô tả

Công tắc xoay 2 vị trí Hanyoung nux CRS-302A1 (30mm tự giữ)

Tài liệu
Thương hiệu

Thương hiệu

HANYOUNG NUX

Đánh giá (0)

Khách hàng đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Đánh giá sản phẩm “Công tắc xoay 2 vị trí Hanyoung nux CRS-302A1 (30mm tự giữ)”